Liittokokous 2022

Ennakkoilmoitus liittokokouksesta

Kuurojen Liitto ry:n hallitus on päättänyt, että vuoden 2022 varsinainen liittokokous pidetään Helsingissä 11.6.2022. Muut mahdolliset osallistumistavat ilmoitetaan myöhemmin, mutta viimeistään kokouskutsussa.

Esitykset liittokokoukselle 

Esityksiä liittokokoukselle ovat oikeutettuja tekemään liiton hallitus ja jäsenyhdistykset. Jäsenyhdistysten esitykset on lähetettävä liiton hallitukselle 31.3.2022 mennessä. Yhdistyksen esitykset allekirjoittavat viralliset nimenkirjoittajat.

Esitykset lähetetään osoitteella

Kuurojen Liitto ry
Hallitus
PL 57
00401 Helsinki

Liittokokousedustajien valinta

Yhdistykset valitsevat edustajansa liittokokoukseen sääntöjensä määräämässä kokouksessa. Liiton sääntöjen mukaan äänioikeus liittokokouksessa on jäsenyhdistysten valitsemilla edustajilla. Jäsenyhdistyksistä on kuurojen yhdistyksillä käytettävissään yksi (1) ääni kullakin yhdistyksellä sekä yksi (1) lisä-ääni jokaista sataa jäsentä kohti. Muilla jäsenyhdistyksillä on käytettävissään yksi (1) ääni kullakin.

Kuurojen Liitto ry
Hallitus 17.4.2021

Kuva liittokokouksesta 2020, joka järjestettiin hybridikokouksena.

Liittokokousuutisia