Kesto: 04:32
Tekstitys: Ei tekstitystä
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Liittokokous hyväksyi Valkean talon myyntisuunnitelman

Paikalla oli 30 edustajaa yhteensä 23 kuurojenyhdistyksestä, ja myyntipäätöstä edelsi vilkas keskustelu.

Kuurojen Liiton lauantaina (6.11.2021) päättynyt ylimääräinen liittokokous päätti valtuuttaa liiton hallituksen myymään liiton omistamat Kiinteistö Oy Valkea talon osakkeet sopimallaan hinnalla ja sopimillaan muilla ehdoilla sekä tarvittaessa siirtämään tontin vuokraoikeuden uudelle omistajalle.

Ennen äänestystä myyntiasiaa esittelivät toiminnanjohtaja Markku Jokinen ja puheenjohtaja Jaana Aaltonen.

Myynnin taustalla on mm. järjestöjen tilatarpeen pienentyminen. Kiinteistön ylläpito ja hallinnointi sekä näiden rahoitus ja tilojen vuokraustoiminta ovat vaatineet järjestöiltä ylimääräistä työtä ja henkilöstöresursseja. Lisäksi yli 30-vuotias talo vaatii peruskorjauksia myös tulevina vuosina.

Syksyllä järjestettiin kolme alueellista etätilaisuutta, johon kutsuttiin kaikki jäsenyhdistykset. Tilaisuuksissa käytiin alustavaa keskustelua myynnistä ja Valkean talon merkityksestä viittomakieliselle yhteisölle.

Vilkasta keskustelua ja tarkentavia kysymyksiä

Edustajat kysyivät puheenvuoroissaan lisätietoja mm. talon vuokraustoiminnasta, hinta-arviosta, mahdollisen myyntivoiton käytöstä ja muista kiinteistön kuluista, kuten tontista.

Myynnin selvitystyössä asiantuntijana toiminut Timo Heinola ja liiton talousvastaava Helena Hyvönen kertoivat tarkempia tietoja taloudesta ja kiinteistön kulurakenteesta; talon ylläpitoon ja tuleviin peruskorjauksiin tarvitaan paljon pääomaa. Mikäli talo myydään, Kuurojen Liitto arvioi tulevan tilatarpeensa: vielä ei tiedetä, jäädäänkö taloon vuokralaiseksi. Mahdollinen myyntihinta tarkentuu vasta avoimen myyntiprosessin käynnistyessä. Tuleva mahdollinen myyntivoitto voidaan esimerkiksi sijoittaa vakaan tuoton kohteisiin, ja tuotto käytettäisiin järjestötoiminnan kehittämiseen.

Liittokokouksen hyväksyttyä yksimielisesti myyntisuunnitelman, seuraavana askeleena on myyntiprosessin teknisen toteutuksen käynnistäminen. Mahdollinen myynti voisi toteutua aikaisintaan kevään 2022 aikana.

Valkea talo on arkkitehtiprofessori Jaakko Laapotin suunnittelema, ja se valmistui vuonna 1987. Talon kokonaispinta-ala on 10 000 m2. Kuuloalan järjestöjen – Kuurojen Liitto, Kuuloliitto, Kuulovammaisten lasten vanhempien liitto ja Kuurojen Palvelusäätiö – yhdessä omistamassa monitoimitalossa toimii järjestöjen lisäksi mm. Kuulokeskus Oy, Kuulo-Auris Oy sekä Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Kuurojen kansanopisto.

Liittokokouksessa oli edustettuna 23 kuurojenyhdistystä yhteensä 30 edustajalla ja 32 äänellä. Puheenjohtajana toimi Jaana Keski-Levijoki.

Kuvat: Heidi Koivisto Robertson