Liittokokous 2022 järjestetään 11.6. Helsingissä

Jäsenyhdistykset voivat nyt tehdä liittokokousesityksiä sekä ehdotuksia liiton hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseneksi.

Kuurojen Liiton hallitus on päättänyt, että vuoden 2022 varsinainen liittokokous pidetään Helsingissä 11.6.2022. Muut mahdolliset osallistumistavat ilmoitetaan myöhemmin, mutta viimeistään kokouskutsussa.

Esityksiä liittokokoukselle ovat oikeutettuja tekemään liiton hallitus ja jäsenyhdistykset. Jäsenyhdistysten esitykset on lähetettävä liiton hallitukselle 31.3.2022 mennessä.

Lisätietoja liittokokouksesta ja esityksistä: Liittokokous 2022

Ehdokasasettelu liittokokouksessa

Kuurojen Liitto ry:n jäsenyhdistykset voivat tehdä ehdotuksia liiton hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseneksi, jotka valitaan liittokokouksessa kesällä 2022. Ehdotukset tulee lähettää 31.3.2022 mennessä joko kirjeenä tai yhdistyksen omalla, puheenjohtajan tai sihteerin sähköpostilla.

Erovuorossa vuonna 2022 on hallituksen puheenjohtaja Jaana Aaltonen, hallituksen jäsenet ovat Bror-Erik Majors, Taina Helenius ja Merja Leppänen.

Lisätietoja: Ehdokasasettelu Kuurojen Liitto ry:n liittokokouksessa 2022