Ehdokasasettelu Kuurojen Liitto ry:n liittokokouksessa 2022

Kuurojen Liitto ry:n jäsenyhdistykset voivat tehdä ehdotuksia liiton hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseneksi, jotka valitaan liittokokouksessa kesällä 2022. Ehdotukset tulee lähettää 31.3.2022 mennessä joko kirjeenä tai yhdistyksen omalla, puheenjohtajan tai sihteerin sähköpostilla:

Kuurojen Liitto ry
Vaalivaliokunta
PL 57
00401 Helsinki

tai sähköpostilla: vaalivaliokunta@kuurojenliitto.fi

Ehdotuksen tulee sisältää ehdokkaan

  • nimi ja ikä
  • koulutus ja ammatti
  • asuinpaikka ja minkä yhdistyksen jäsen sekä lyhyt perustelu ehdotuksen tueksi.

Ehdokkaan on oltava Kuurojen Liitto ry:n jäsenyhdistyksen jäsen. Yhdistys voi ehdottaa myös muuta kuin oman yhdistyksen jäsentä. Yhdistyksen pitää pyytää ehdotettavan henkilön suostumus ehdolle asettamiseen.

Ehdotukset käsitellään määräajan päättymisen jälkeen pidettävässä vaalivaliokunnan kokouksessa. Jos yhdistysten ehdottamista henkilöistä ei löydy riittävästi sellaisia henkilöitä, joiden ehdokkuus takaa ehdot hallituksen tasapuolisesta kokoonpanosta, valiokunta voi etsiä sopivia ehdokkaita omaaloitteisesti myös muilla tavoin. Tätä tarkoitusta varten yhdistysten edustajat tai yksittäiset henkilöt voivat esittää ehdokkaita valiokunnalle esimerkiksi yhdistysten ja piirien neuvottelupäivillä, jossa on mahdollisuus keskustella valiokunnan kanssa yksityisesti.

Erovuorossa vuonna 2022 on hallituksen puheenjohtaja Jaana Aaltonen, hallituksen jäsenet ovat Bror-Erik Majors, Taina Helenius ja Merja Leppänen.

Kuvassa hallitus 2021-2022. Kuvasta puuttuvat Heidi Joffel, Leila Kankkonen ja Milla Pitkänen.

 

Liittokokousuutisia