Liittokokous 2021

Ennakkoilmoitus vuoden 2021 liittokokouksesta

Kuurojen Liitto ry:n hallitus on päättänyt, että vuoden 2021 varsinainen liittokokous pidetään Helsingissä 12.6.2021.

Liittokokoukseen 2021 on mahdollista osallistua joko videoetäyhteydellä tai kokouspaikalla Helsingissä.

Esitykset liittokokoukselle

Esityksiä liittokokoukselle ovat oikeutettuja tekemään liiton hallitus ja jäsenyhdistykset. Jäsenyhdistysten esitykset on lähetettävä liiton hallitukselle 31.3.2021 mennessä. Yhdistyksen esitykset allekirjoittavat viralliset nimenkirjoittajat.

Esitykset lähetetään osoitteella

Kuurojen Liitto ry
Hallitus
PL 57
00401 Helsinki

Liittokokousedustajien valinta

Yhdistykset valitsevat edustajansa liittokokoukseen sääntöjensä määräämässä kokouksessa. Liiton sääntöjen mukaan äänioikeus liittokokouksessa on jäsenyhdistysten valitsemilla edustajilla. Jäsenyhdistyksistä on kuurojen yhdistyksillä käytettävissään yksi (1) ääni kullakin yhdistyksellä sekä yksi (1) lisä-ääni jokaista sataa jäsentä kohti. Muilla jäsenyhdistyksillä on käytettävissään yksi (1) ääni kullakin.

Kuurojen Liitto ry
Hallitus 8.8.2020