Liittokokous 2021

Vuoden 2021 liittokokous järjestetäään kokonaan etätapahtumana.

Videon kesto: 2:28
Ei tekstitystä
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Kuurojen Liitto ry:n hallitus kutsuu jäsenyhdistyksensä liiton sääntömääräiseen varsinaiseen liittokokoukseen, joka pidetään verkkokokouksena Zoom-alustalla la 12.6.2021.

Liittokokous alkaa lauantaina 12.6.2021 kello 10.00 ja päättyy kello 18.00. Kokouksen verkkototeutus tehdään Valkeassa talossa, mutta paikan päällä ovat koronaturvallisuudesta johtuen ainoastaan liittokokouksen toimihenkilöt, työntekijät ja hallituksen jäsenet. Edustajat osallistuvat verkkokokoukseen etäyhteyksillä. Osallistuminen edellyttää toimivaa internet-yhteyttä.

Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen varsinaiselle liittokokoukselle määräämät ja hallituksen valmistelemat asiat sekä asetetaan vaalivaliokunta valmistelemaan vuoden 2022 varsinaisen liittokokouksen henkilövalintoja.

Liittokokouksessa on äänioikeus jäsenyhdistysten valitsemilla edustajilla. Jäsenyhdistyksistä kuurojenyhdistyksillä on käytettävissään yksi (1) ääni kullakin sekä yksi (1) lisä-ääni jokaista sataa (100) jäsentä kohti. Muilla jäsenyhdistyksillä on käytettävissään yksi (1) ääni kullakin.

Etäosallistujia pyydetään ilmoittautumaan oheisen ilmoittautumislinkin kautta 24.5.2021 mennessä.

Lisäksi edustajia pyydetään toimittamaan valtakirja sähköisesti 24.5.2021 mennessä sähköpostiosoitteeseen iina.uhlenius@kuurojenliitto.fi. Tämän jälkeen etäosallistujille toimitetaan postitse äänestys- ja puheenvuorokortit sekä aikataulu etäyhteyksien testaamisesta. Testiaikoina etäosallistujilla on mahdollisuus testata etäyhteyksiä liiton työntekijöiden kanssa.


Liittokokouksesta toteutetaan myös suora lähetys, joka on nähtävissä osoitteessa www.kuurojenliitto.fi