Liittokokous 2021 päätökseen – keskusteluissa Valkean talon tulevaisuus

Liittokokous järjestettiin ensimmäistä kertaa täysin etätapahtumana. Paikalla Valkeassa talossa olivat vain mm. kokouksen puheenjohtaja, hallitus ja johtoryhmä sekä kokoustekniikan vaatima henkilöstö.

Kuurojen Liiton puheenjohtaja Jaana Aaltonen avasi perinteisen tapaan liittokokouksen.  Liittokokoukseen toivat tervehdykset eduskunnan viittomakielten verkoston puheenjohtaja Esko Kiviranta, Kuuloliiton toiminnanjohtaja Sanna Kaijanen ja Kuurojen Palvelusäätiön toiminnanjohtaja Pekka Räsänen.

Edustettuna liittokokouksessa oli 32 jäsenyhdistystä 43 edustajalla Liittokokouksen puheenjohtajaksi valittiin Arttu Liikamaa.

Uusi äänestys- ja vaalijärjestys

Viestintä- ja vertaistuen johtaja Laura Pajunen esitteli liiton uuden äänestys- ja vaalijärjestyksen. Liittokokouksen 2020 hyväksymissä säännöissä mainitaan nyt etäosallistumismahdollisuus, ja siksi myös äänestys- ja vaalijärjestyksen ohjeistusta on päivitetty vastaavasti. Uusi äänestys- ja vaalijärjestys hyväksyttiin keskustelun jälkeen siten, että 6. Teknisen häiriön vaikutukset -kohtaa vielä tarkennetaan ja siirretään hyväksyttäväksi seuraavalle liittokokoukselle.

Vuosikertomus ja tilinpäätös 2020

Vuosikertomukseen 2020 on voinut tutustua ennen kokousta Yhdistyshuoneessa, ja liittokokousedustajat katsoivat vielä vuosikertomuksen viitotun version. Toiminnanjohtaja Markku Jokinen tarkensi vuoden toimintaa edustajien kysymysten pohjalta. Hallituksen kertomus liiton toiminnasta 2020 hyväksyttiin yksimielisesti.

Markku Jokinen esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2020. Liiton tuotot olivat 6,6 milj. euroa ja kulut 6,3 milj. euroa. Liitto on velaton. STEAn avustus pieneni edellisestä vuodesta 86 000 €, mutta varainhankinnan tulos onnistui budjetoitua paremmin. Koronan takia avustusrahoja jäi käyttämättä useamman avustuspäätöksen kohdalla, mutta ne saatiin siirrettyä vuodelle 2021. Liittokokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

Vuosikertomukseen ja tilinpäätökseen voi tutustua tarkemmin oheisesta linkistä.

Tulevan vuoden visiot

Toimintasuunnitelma sekä talousarvio 2022 oli lähetetty etukäteen tutustuttavaksi, ja toimintasuunnitelmasta katsottiin vielä viitottu tiivistelmä. Suunnitelmasta syntyi vilkas keskustelu, jossa esille tuli mm. työllisyysasiat, tekstipuhelupalvelu, kurssit sekä toiveita verkkosisällöistä. Liittokokous päätti hyväksyä toimintasuunnitelman tarkennettuna tiedoilla Sanna Marinin hallitusohjelman viittomakieltä koskevista kirjauksista sekä Valkean talon tilanteesta.

Hallitus esitti korotuksia jäsenmaksuihin vuodelle 2022, ja korotukset hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi edustajat keskustelivat hallituksen puheenjohtajan palkkiosta, mutta äänestyksen jälkeen päättivät hyväksyä hallituksen esityksen.

Markku Jokinen esitteli talousarvion 2022. Lähtökohtana on, että STEAn avustukset pysyvät samalla tasolla. Kuluja tullaan kattamaan myös vuokratuotoilla ja varainhankinnalla. Varainhankinnan kehittämishanke vaatii ensi vuonna enemmän panostusta mm. asiakasrekisterin uudistustyöhön. Lisäkysymysten jälkeen edustajat hyväksyivät talousarvion.

Vantaan Kuurot ry oli jättänyt esityksen liittokokoukselle koskien mahdollista etäliittokokousta ja yhdistyksen vuosikokouksen järjestämistä poikkeusoloissa. Hallitus suositteli vastauksessaan päivittämään yhdistyksen säännöt huomioimaan etäkokoukset.

Henkilövalinnat

Kuurojen Liiton hallitukseen ehdolla olivat Heidi Joffel, Leila Kankkonen ja Milla Pitkänen. Liittokokous valitsi ehdokkaat yksimielisesti hallitukseen. Hallituksesta jäivät pois Cecilia Hanhikoski, Joonas Lehtimäki ja Jari Malkamäki.

Vaalivaliokuntaan valittiin erovuoroisista jäsenistä uudelleen Piia Pyhtinen. Vaalivaliokunnassa jatkavat Hanna Tuomaala, Rami Valtasaari ja Brita Peura.

Valkean talon tulevaisuus

Markku Jokinen ja Jaana Aaltonen kertoivat Valkean talon tilanteesta. Talossa on käynnistynyt peruskorjaus, mikä nostaa kiinteistön arvoa. Kiinteistö Oy Valkea talo on nostanut peruskorjaukseen 4 milj. € lainan, joka kattaa osan vaadittavista korjauksista, mutta ei kaikkia tulevien vuosien korjaustarpeita.

Omistajajärjestöjen käyttämä tila on pienentynyt vuosien saatossa, ja muut tilat on vuokrattu mm. Humakille ja Helsingin kaupungille. Vuokraustoiminta ei kuitenkaan ole järjestöjen varsinaista toimintaa, ja vaatii resursseja ja investointeja. Kuurojen Liiton hallitus yhdessä johtoryhmän kanssa on nyt arvioinut talon mahdollista myyntiä.

Kuurojen Liitto on saanut myynnistä aiesopimusehdotuksen kiinteistöalan rahastolta. Valkean talon omistajajärjestöt päätyivät kuitenkin ratkaisuun, jossa kiinteistön myyntiarvo arvioidaan yleisen kilpailuttamisen kautta.

Kuurojen Liiton hallitus voi sääntöjen mukaan tehdä päätöksen myynnistä, mutta voi myös halutessaan viedä asian liittokokouksen päätettäväksi. Seuraavana askeleena on jäsenyhdistysten edustajien alueelliset tilaisuudet asiasta. Liiton hallitus kokoontuu 25.9. ja päättää järjestetäänkö ylimääräinen liittokokous. Mahdollinen myynti voi toteutua aikaisintaan vuoden 2022 alkupuolella.

Kokousedustajat keskustelivat mahdollisesta myynnistä, ja mm. antoivat kiitosta asian avoimesta käsittelystä. Talon mahdollinen myynti ei ole helppo päätös, mutta sai ymmärrystä edustajilta.

Julkilausuma

Liittokokouksen julkilausuman Lapsella on oikeus kasvaa viittomakieliseksi voi lukea kokonaisuudessaan oheisesta linkistä. Versiot suomalaisella ja suomenruotsalaisella viittomakielellä julkaistaan lähiaikoina.