Hae jäsenjärjestöavustusta

Kuurojen Liiton jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus hakea tukea toimintaansa vuodeksi 2020. Liitto myöntää jäsenjärjestöavustusta STEAn myöntämästä toiminta-avustuksesta.

Jäsenjärjestöavustus (yhdistystuki)

Kuurojen Liitto jakaa taas STEAlta myönnetyn jäsenjärjestöavustuksen yhdistyksille. Kuurojen Liiton jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus hakea tukea toimintaansa vuodelle 2020.

Liitto jakaa jäsenjärjestöavustuksen yhdistyksille hakemusten perusteella, linkki hakemukseen ohessa. Hakemukset tulee jättää viimeistään 2.2.2020.

Kuurojen Liitto hallinnoi ja valvoo tuen käyttöä sekä raportoi niistä STEAn ohjeiden mukaisesti.  Lisätietoja yhdistystuen myöntämisperusteista löydät oheisesta liitteestä.

Lisätietoja ja opastusta saa tarvittaessa aluetyön johtaja Helena Torbolilta ja järjestöohjauksen työntekijöiltä, linkki yhteystietohin ohessa.

Mitä yhdistysten pitää tehdä saadakseen yhdistystukea?

Keskustele yhdistykselläsi jäsenten kanssa ensin nämä asiat:

 • Mitä haluatte tehdä vuonna 2020?
 • Ketä toivoisitte saavanne mukaan toimintaan?
 • Löytyykö uusia jäseniä yhdistykseen?
 • Onko joku tietty ryhmä, jota haluaisitte toiminnassanne huomioida?
 • Kuurojen Liiton painopistealueena on lapset ja nuoret sekä heidän viittomakielisen ympäristön toiminnan kehittäminen. Toivomme, että huomioitte nämä asiat myös omassa hakemuksessa.

Yhdistykset voivat myös jakaa tukea omille kerhoilleen ja alajaostoilleen myöntämisperusteiden kriteerien mukaisesti.

Esimerkkejä avustuksen hakemista varten


1. Viittomakielinen vertaistoiminta

 • kerhotoiminta ja sen ylläpitäminen
 • uusien vertaistukiryhmien perustaminen
 • yhdistysillat (esim. ohjelma)

2. Vapaaehtoisten tukeminen

 • yhdistyksen vapaaehtoisten (esim. luottamushenkilöiden tai toimintaan osallistuvien vapaaehtoisten) kouluttaminen

3. Erilaisten tapahtumien järjestäminen

 • yhdistyksen järjestämät viittomakieliset tapahtumat, juhlat tai retket
 • osallistuminen Kuurojen Liiton tapahtumiin (huom! ei osallistumismaksut)
 • tukea jäsenistön osallistumista muihin tapahtumiin (esim. yhteiskuljetuksen järjestäminen)

4. Pienimuotoiset hankinnat

 • perustele mitä hankintoja (tavara tai palvelu) yhdistys tarvitsee ja kuinka paljon ne kustantavat

5. Erillisen hankkeen toteuttaminen

 • esimerkiksi yhdistysohjelman mukaiset suunnitelmat, kuten jäsenkampanja, uusien jäsenten houkutteleminen mukaan toimintaan, toiminnan uudelleen suunnitteleminen, uusien kerhojen tai ryhmien perustamisen kokeileminen, tiedottamisen kehittäminen jne.

Aikataulu 2020


Hakuaika päättyy 2.2.2020
Kuurojen Liiton hallitus käsittelee hakemukset ja avustusjaonHelmikuussa 2020
Avustuspäätös ilmoitetaan kirjeitse yhdistyksille sekä julkaistaan Kuurojen Liiton kotisivuillaHelmi-maaliskuussa 2020
Yhdistysten kanssa tehdään siirtosopimusHelmi-huhtikuussa 2020
Yhdistykset seuraavat avustuksen käyttöä ja keräävät tietoa toiminnastaanVuoden 2020 loppuun asti
Yhdistykset raportoivat jäsenjärjestöavustuksen käytöstä liiton sähköisellä raporttilomakkeella31.1.2021
Yhdistykset toimittavat tilinpäätöksen ja kuititKeväällä 2021
Kuurojen Liitto raportoi avustuksen käytön StealleKeväällä 2021

Yhdistyshuoneen uutisia