Jäsenjärjestöavustuksen 2022 raportointi

Kuurojen Liiton jäsenyhdistykset (avustuksenkäyttäjät) ovat saaneet Kuurojen Liitolta toimintaansa STEAn jäsenjärjestöavustusta vuodelle 2022. Nyt toimintavuoden lopussa tulee raportoida avustuksen käytöstä.

Kesto: 00:57
Ei tekstitystä
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Jäsenjärjestöavustuksen 2022 käyttö raportoidaan nyt kahdessa eri vaiheessa:

  • Selvitys avustuksen käytöstä on toimitettava 31.12.2022 mennessä.
  • Raportti avustetusta toiminnasta toimitetaan 15.2.2023 mennessä.

Raportissa varmistetaan, että avustuksen käyttö on tuloksellista ja tarkoituksenmukaista. Avustuksenkäyttäjien raporttien pohjalta Kuurojen Liitto tekee raportin STEAlle avustetun toiminnan tuloksista.

Tarkemmat raportointiohjeet löydät alta.


 

Avustuksesta vastaava yhteyshenkilö on aluetyön johtaja Helena Torboli ja tarvittaessa voit pyytää  pyytää järjestöasiantuntijoilta neuvoa ja ohjausta.

Kesto: 01:24

Raportointiohjeet

Molemmat, sekä selvitys että raportti, tehdään sähköisellä verkkolomakkeella – ohessa linkit lomakkeisiin.

Toimita ensin selvitys Kuurojen Liittoon 31.12.2022 mennessä:

  • Selvityksessä kerrotaan, paljonko avustusta käytettiin.
  • Muista liittää tositekopiot menoista.
  • Mikäli avustusta ei ole käytetty loppuun vuoden 2022 aikana, tulee selvityksessä merkitä, kuinka paljon avustuksesta siirtyy käytettäväksi vuonna 2023.
  • Muista huomioida tämä myös yhdistyksen tilinpäätöksessä.

Seuraavaksi toimita raportti 15.2.2023 mennessä:

  • Raportissa kerrotaan, mitä yhdistys on avustuksella tehnyt.
  • Muista liittää avustuksen kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma ja vuoden 2022 tilinpäätös.
  • Tarvittaessa tilinpäätöksen voi toimittaa Helena Torbolille sähköpostitse helena.torboli@kuurojenliitto.fi tai postitse yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen, jos tilinpäätöstä ei ole vielä hyväksytty.
""

Iina Uhlenius

Järjestösuunnittelija
Henkilö ei ota vastaan äänipuheluja Henkilö ottaa vastaan tekstiviestejä Henkilö ottaa vastaan WhatsApp-viestejä, videoviestejä ja videopuheluja
Puhelinnumero: +358 44 752 5256
Henkilön vastuualue Yhdistysohjelma
Kasvokuva Helena Torbolista

Helena Torboli

Johtaja
Henkilö ei ota vastaan äänipuheluja Henkilö ottaa vastaan tekstiviestejä Henkilö ottaa vastaan WhatsApp-viestejä, videoviestejä ja videopuheluja
Puhelinnumero: +358 50 595 1842
Henkilön vastuualue Aluetyö

Yhdistyshuoneen uutisia