Kokouksen osanottajia pöydän ympärillä.

Lähetä yhdistyksesi edustaja mukaan nuorisokokoukseen!

Kutsumme Kuurojen Liiton jäsenyhdistysten nuortenkerhoja, nuorisoyhdistyksiä, kuurojen yhdistyksen nuoria (jos yhdistyksellä ei ole nuortenkerhoa), jäsenjärjestöjä ja kuulovammaisten koulujen oppilaskuntia osallistumaan Kuurojen Liiton nuorisotyön nuorisokokoukseen.

Nuorisokokous järjestetään lauantaina 26.11.2022 klo 10.00 Valkeassa talossa, Helsingissä.

Jos nuortenkerhon, kuurojen yhdistyksen, jäsenjärjestön tai oppilaskunnan edustaja on 16–30-vuotias, hänellä on lupa päästä edustamaan tahoaan nuorisokokouksessa.

Matkakorvaukset

Kuurojen Liitto maksaa kahden (2) edustajan matkakorvaukset halvimman julkisen kulkuneuvon (juna, bussi) mukaan. Mikäli edustaja ei tuo valtakirjaa ennen nuorisokokouksen alkamista, matkakorvausta ei makseta eikä edustajalla ole äänioikeutta nuorisokokouksessa.

Ruokailu ja majoitus

Nuorisokokouksen jälkeen nuorisotyö tarjoaa lounaat nuorisokokouksen edustajille. Tarvittaessa jokainen hoitaa majoitukset. Yhdistykset voisivat kustantaa majoitusta omille edustajilleen, kuten aiemmin on aina kustantaneet nuorisopäivien osallistumismaksuja.

Huom! Tänä vuonna nuorisokokousta ei poikkeuksellisesti järjestetä nuorisopäivien yhteydessä. Perinteisten nuorisopäivien kaltainen tapahtuma järjestetään Virroilla 28.-30.10.2022.

Häirintäyhdyshenkilöiden koulutus

Nuorisokokouksen jälkeen nuorisotyö järjestää häirintäyhdyshenkilöiden koulutuksen kaikille. Häirinnän ehkäisy on osa yhteisöjen turvallisuutta ja hyvän ilmapiirin luomista. Turvallisemman tilan periaatteista on viime aikoina syntynyt keskustelua.  Kaikissa tapahtumissa on aina hyvä huomioida tähän liittyviä asioita. Koulutuksessa tehdään myös case-harjoituksia ja keskustelua.

Koulutus on ilmainen kaikille. 30 nopeinta nuorta pääsee mukaan. Koulutus tapahtuu samassa paikassa, Valkeassa talossa klo 14.30-17.30.

Koulutuksen jälkeen on iltaohjelma yhteistyössä Helsingin Kuurojen Yhdistyksen nuortenkerho NK:n kanssa. Tästä lisätietoja tulee erikseen myöhemmin.