Liittokokous 2023

Ennakkoilmoitus liittokokouksesta

Kuurojen Liitto ry:n hallitus on päättänyt, että vuoden 2023 varsinainen liittokokous pidetään Pietarsaaressa 10.6.2023.  Muut mahdolliset osallistumistavat ilmoitetaan myöhemmin , mutta viimeistään kokouskutsussa.

Esitykset liittokokoukselle

Esityksiä liittokokoukselle ovat oikeutettuja tekemään liiton hallitus ja jäsenyhdistykset. Jäsenyhdistysten esitykset on lähetettävä liiton hallitukselle 31.3.2023 mennessä. Yhdistyksen esitykset allekirjoittavat viralliset nimenkirjoittajat.

Esitykset lähetetään osoitteella

Kuurojen Liitto ry
Hallitus
PL 57
00401 Helsinki

Liittokokousedustajien valinta

Yhdistykset valitsevat edustajansa liittokokoukseen sääntöjensä määräämässä kokouksessa. Liiton sääntöjen mukaan äänioikeus liittokokouksessa on jäsenyhdistysten valitsemilla edustajilla. Jäsenyhdistyksistä on kuurojen yhdistyksillä käytettävissään yksi (1) ääni kullakin yhdistyksellä sekä yksi (1) lisä-ääni jokaista sataa jäsentä kohti. Muilla jäsenyhdistyksillä on käytettävissään yksi (1) ääni kullakin.

Kuurojen Liitto ry
Hallitus 11.6.2022

Liittokokousuutisia