Nominering av kandidater till Finlands Dövas Förbunds förbundsmöte 2023

Finlands Dövas Förbund rf:s medlemsföreningar kan föreslå kandidater till valet av styrelsemedlemmar, som görs pä förbundsmötet sommaren 2023. Förslagen ska skickas före 31.3.2023 antingen per brev eller som e-post från föreningens egen eller ordförandes eller sekreterares e-postadress till:

Finlands Dövas Förbund rf
Valutskott
PB 57
00401 Helsinki

eller e-mail: vaalivaliokunta@kuurojenliitto.fi

I förslaget ska följande uppgifter om kandidaten framgå:

  • namnoch ålder
  • utbildning och yrke
  • hemort samt vilken dövförening kandidaten är medlem i Kandidaten ska vara medlem i en av Finlands Dövas Förbund rf:s medlemsföreningar. En förening kan även föreslå en annan förenings medlem. Föreningen måste få personens samtycke till att bli uppställd som kandidat.

Förslagen behandlas på valutskottets möte efter att utsatt datum för inlämnände av förslag har passerat.

Om det i föreningarnas förslag inte ingår tillräcklingt många personer vilkas kandidatur garanterar ovan nämnda rättviseaspekter kan valutskottet också själv på annat sätt söka upp lämpliga kandidater. I detta syfte kan föreningarnas representanter eller enskilda personer framföra förslag till utskottet t.ex. På föreningsdagarna, där möjlighet att samtala privat med valuskottet erbjuds.

I tur att avgå 2023 Styrelse styrelsemedlem Terhi Lappinen, Ronja Tammisara och Mari Virtanen.

Nyheter från förbundsmötet