Längd: 05:27
Textning: Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Coronavirussituationen förändras nu snabbt

Information till Finlands Dövas Förbunds medlemsföreningar

Institutet för hälsa och välfärd (THL) meddelade 13.3 att Finland står på tröskeln till en epidemi. Enligt THL har risken för äldre personer att smittas ökat och det är därför viktigt att bromsa smittspridningen. Målet är att epidemin ska sprida sig så långsamt som möjligt. 

Det är bra att i föreningsverksamheten följa myndigheternas anvisningar och rekommendationer. THL rekommenderar att undvika större gruppsammankomster. Det gäller också till exempel fritidsaktiviteter och föreningskvällar, där det finns mycket folk. 

Anvisningar till Finlands Dövas Förbunds medlemsföreningar 

Inhibering av föreningskvällar, undvik att delta i evenemang  

  • Fram till slutet av mars ordnas inga sammankomster. Vi informerar separat om fortsättningen.  
  • Däremot kan man ordna digitala sammankomster via t.ex. Facebook live.
  • Kom ihåg att meddela medlemmarna om inställda föreningskvällar.  

inte till föreningen om du är sjuk eller har varit på semester utomlands. Håll avstånd till andra människor.  

Delta tillsvidare inte heller i tillställningar eller fritidsaktiviteter som ordnas av andra.  

Regionförvaltningsverket förbjuder alla publikevenemang för över 500 personer  i hela Finland fram till slutet av maj. Också många mindre evenemang har ställts in eller flyttats till en senare tidpunkt.  

Föreningens årsmöte eller styrelsemöte  

  • Vi rekommenderar att använda videokontakter mer än vanligt   
  • Vi rekommenderar att möten ordnas på distans, t.ex. via e-post 
  • Årsmötena kan flyttas framåt och även om det står i stadgarna att årsmötet ska hållas i februari-mars är det i den här situationen motiverat att flytta årsmötet till en senare tidpunkt.  
  • Styrelsemötena kan också i fortsättningen hållas per e-post, om alla styrelsemedlemmar går med på det. 

Äldre personer och sjukhuspatienter  

Gå inte på besök till äldre och sjukhuspatienter. Håll kontakt på annat sätt, till exempel sms eller videosamtal. Informera äldre medlemmar om att det är bra om de tillsvidare undviker närkontakt med andra.  

 Om användningen av medlemsorganisationsunderstödet 

  • Verksamhet som finansieras med understödet kan anpassas till den rådande situationen, till exempel kan en vårutflykt skjutas upp till en senare tidpunkt.  
  • Mera information om medlemsorganisationsunderstödet 2020 skickas per e-post till de föreningar som har erhållit stöd.

Ytterligare information: Helena Torboli, direktör för regionarbetet    

Tvätta alltid händerna med tvål! 

Att tvätta händerna och ha en allmänt god hygien är nu särskilt viktigt!

Finlands Dövas Förbunds regionpersonal är redo att vid behov hjälpa med att kontakta hälsovården.

Finlands Dövas Förbund följer med situationen och myndigheternas anvisningar. Förbundet meddelar om förändringar på sin webbplats och via regionpersonalen.  

Nyheter | 12.03.2020

Förbundets regionpersonal hjälper dig att ta kontakt med hälsovården

Nyheter | 13.03.2020

Finlands Dövas Förbund ställer in alla kurser och evenemang fram till slutet av april

Nyheter | 20.05.2020

Information om coronaviruset uppdateras här