Längd: 01:38
Textning: Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk, Finlandssvenskt teckenspråk

Kandidater till dövförbundets styrelse sökes

Vem skulle lämpa sig som medlem av Finlands Dövas Förbunds styrelse? Dövförbundets medlemsföreningar kan lägga fram förslag till kandidater för en plats i styrelsen, som väljs på förbundsmötet sommaren 2020. (Videon är på finskt teckenspråk.)

Förslagen ska skickas in före 31.3.2020 antingen per brev, eller som e-post från föreningens egen eller ordförandens eller sekreterarens e-postadress till: Finlands Dövas Förbund rf, Valutskottet, PB 57, 00401 Helsingfors eller per e-post: vaalivaliokunta@kuurojenliitto.fi

I förslaget ska följande uppgifter om kandidaten finnas:

· namn och ålder
· utbildning och yrke
· hemort samt vilken dövförening kandidaten är medlem i samt en kortfattad motivering av förslaget.

Kandidaten ska vara medlem i en av Finlands Dövas Förbund rf:s medlemsföreningar. En förening kan även föreslå en annan förenings medlem. Föreningen måste ha personens samtycke till att ställa upp hen som kandidat.

Mera information och kandidatformulär hittar du på föreningssidan via länken nedan.