Förbundsmötet 2020

Förhandsmeddelande om förbundsmötet 2020

Finlands Dövas Förbund rf:s styrelse har beslutat att det ordinarie förbundsmötet 2020 äger rum i Åbo den 13.6.2020. Obs! Datumet har ändrats: Förbundsmötet hålls i Åbo 19.9.2020.

Framställningar till förbundsmötet

Förbundsstyrelsen och medlemsföreningarna har rätt att göra framställningar till förbundsmötet. Medlemsföreningarnas framställningar ska skickas till förbundsstyrelsen senast 3.8.2020. (OBS! Datumet har ändrats!) De ska vara undertecknade av föreningens behöriga namntecknare

Ett formulär för framställningar finns att ladda ned här intill.

Framställningarna ska skickas till:

Finlands Dövas Förbund rf
Styrelsen
PB 57
00401 Helsingfors

Val av representanter till förbundsmötet

Föreningarna väljer sina delegater till förbundsmötet vid stadgeenligt möte. Enligt förbundets stadgar har de av medlemsföreningarna valda representanterna rösträtt på förbundsmötet. Av medlemsföreningarna har dövföreningarna till sitt förfogande en (1) röst var och dessutom en (1) tilläggsröst för varje hundratal medlemmar. Övriga medlemsföreningar har en (1) röst var till förfogande.

Kontakt i ärenden som rör förbundsmötet: verksamhetsledarens assistent Elina Pokki,
elina.pokki@kuurojenliitto.fi, 040 7385089

Kontakt i ärenden som rör kandidatuppställning för personvalen: valutskottet, vaalivaliokunta@kuurojenliitto.fi

 

Tutustu myös näihin sivuihin

Ihmiset jonottamassa vaaliuurnan luo

Vaalivaliokunta


Ehdokasasettelu liittokokouksessa 2020


Liittokokousuutisia