Längd: 3:23
Textning: Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Förbundets medlemsföreningar kan nu ansöka om stöd för sin verksamhet 2020

Finlands Dövas Förbund delar år 2020 ut medlemsorganisationsunderstöd till sina medlemsföreningar genom det verksamhetsstöd som STEA har beviljat. Stödet är avsett för föreningarnas kamratstöds- och rekreationsverksamhet.

Finlands Dövas Förbund har beviljats ett särskilt, riktat verksamhetsunderstöd (30 000 €) för att bistå sina medlemsföreningars kamrat- och rekreationsverksamhet.

Förbundet delar ut understödet till föreningarna på basis av ansökan. Ansökningstiden pågår till 2.2.2020. Ytterligare information och ansökningsblankett finns under länken nedan.

Vid behov ger även förbundets föreningsinstruktörer information om stödet (se länk för kontaktuppgifter).

Exempel på vad man kan ansöka om understöd för:

  • klubbverksamhet och upprätthållande av klubbverksamheten
  • stöd av frivilliga
  • ordnande av olika evenemang
  • mindre anskaffningar
  • projekt