Längd: 01:23
Textning: Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Föreningens årsmöte i en undantagssituation

På basis av en tillfällig lag kan årsmötet ordnas på distans.

Föreningarna kunde flytta sina årsmöten med stöd av en lag som gällde 1.5-30.9 förra året.

Enligt en ny tillfällig lag kan en förenings styrelse tillåta distansdeltagande på ett föreningsmöte som hålls senast 30.6.2021, även om ett sådant arrangemang inte är tillåtet enligt föreningens egna stadgar eller föreningen inte har godkänt den röstnings- och valordning som avses i lagen.

Det innebär också att mötet inte längre kan skjutas upp till en senare tidpunkt. Den tillfälliga lagen är i kraft 3.10.2020-30.6.2021.

Om du är osäker på hur ordnandet av årsmötet ska gå till i praktiken kan du kontakta föreningshandledningens personal. Kontaktuppgifterna ser du här intill.