Längd: 01:30
Textning: Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Styrka genom samarbete

Vi har lyssnat till era önskemål gällande teman för kommande kurser och ordnar nu på våren en kurs om ett önskat ämne!

Kursens tema är ”Styrka genom samarbete”.

Under kursen fördjupar vi oss i tre olika helheter: samarbetsbehovet, betydelsen av växelverkan, samt konfliktsituationer och hur man löser dem. 

Kursen ordnas veckoslutet 22.-24.4. på den legendariska Merimaja i Åbo! Under kursen simmar och bastar vi, och får njuta av Åbo skärgård.

Anmälningar senast 6.4.: Styrka genom samarbete! (lyyti.fi)

Det lönar sig att anmäla sig nu redan, för snabbast vinner! De 25 första att anmäla sig kommer med. 

Deltagarna svarar själva för sina resekostnader, men vi bjuder på mat och boende.