Längd: 01:10
Textning: Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Tips om användningen av medlemsorganisationsunderstödet

Det lönar sig för Finlands Dövas Förbunds medlemsorganisationers styrelser att mötas i juni och gå igenom ansökningen om medlemsorganisationsunderstöd för 2020 som gjordes i januari.

Det är bra att nu gå igenom ansökan noggrant, och fundera över vad man kan använda understödet till med hänseende till coronasituationen. Måste verksamhet eller evenemang annulleras? Vad kunde man ännu arrangera under sommaren eller hösten?

När ni planerat om användningen av understödet under år 2020, skicka förslaget till förändringarna åt Helena Torboli genast (kontaktinformation här).