Längd: 00:48
Textning: Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Visste du att kommunikation är en viktig del av föreningsverksamheten?

Kommunikation har att göra med allt och den hjälper föreningen att uppnå sina mål.

Därför ÄR kommunikationen en viktig del av föreningsverksamheten! Dessutom ökar kommunikation transparensen, vilket gör föreningen med lättillgänglig.

Delta i Finlands Dövas Förbunds och SKUL:s kommunikationskurs 19–21.11.

Kursen ordnas i Pajulahti, ett jättebra ställe där man också kan bada bastu om kvällarna.

Anmäl dig senast 9.11.2021 via länken: https://www.lyyti.in/Yhdistyksenseuran_viestintakurssi_9473/se (lyyti.fi)

Välkommen på kommunikationskursen för föreningar! Vi ses i Pajulahti!