Längd: 05:32
Textning: Suomi
Språk: Finskt teckenspråk

Sommarhälsningar

Nu har sommaren kommit och småningom ger sig föreningshandledningens personal iväg på semester. Före det tar vi ändå oss en liten titt på den gångna vårens händelser tillsammans med er föreningar!

Föreningsdagarna

I början av året hade vi föreningsdagar, där vi som teman hade sannings- och försoningsprocessen, och forskningsrapporten Tecknade minnen som hör ihop med den, påverkansarbetet efter regionvalen samt Finlands Dövas Förbunds strategiska mål 2021-2025. Föreningsdagarnas delegater deltog aktivt i diskussionerna, det tackar vi för!

Distansföreningskvällar

Månatliga distansföreningskvällar ordnades under hela våren med följande teman: idéer för föreningsverksamheten i en fortsatt coronasituation, föreningens påverkansmöjligheter, digitalt i föreningsverksamheten, styrelsens nya mandatperiod, en booster för samarbetet och slutligen föreningens medelanskaffning. Varje gång hade vi trevligt många deltagare och en livlig diskussion. Vi är mycket nöjda med distansföreningskvällarna och enligt responsen var ni det också, så i höst fortsätter vi igen.

Finlands Dövas Förbunds föreningsrunda kring sannings- och försoningsprocessen

Finlands Dövas Förbunds ledningsgrupp och styrelsemedlemmar gjorde från mars till maj en runda i föreningarna i olika städer. Under rundan diskuterades tanken med sannings- och försoningsprocessen och dess skeden samt de historiska oförrätterna. Målet var att samla in gemenskapens önskemål och förväntningar för att få vägkost för fortsatta åtgärder. Materialet kommer att användas vid samtal med representanter för staten.

Föreningsprogrammet

Föreningsprogrammet, som togs fram för att utveckla föreningsverksamheten, fortsatte med några föreningar och presenterades för ett par ”nya” föreningar. Under våren ordnades diskussioner och workshopar kring föreningsprogrammet. Det är en bra grund att fortsätta från i höst. Om ni inte har bekantat er med föreningsprogrammet, ta kontakt så avtalar vi om saken.

De ungas regionala samarbete

På initiativ av Finlands Dövas Förbunds och Hörselförbundets ungdomsutskott provar vi någonting nytt: samarbete mellan Finlands Dövas Förbunds, Hörselförbundets, och idrottsförbundet SKUL:s medlemsföreningar respektive Finlands Dövas Förbunds och Hörselförbundets ungdomsutskott. Målet är att få till stånd ett regionalt samarbete på ungdomssidan. Tanken är alltså att de olika organisationerna skulle samarbete mera då det gäller till exempel fritids- och motionsaktiviteter. Organisationernas lokala ungdomar kunde samarbeta och träffas i samband med olika evenemang. I det här experimentet deltar nu i början Helsingfors och Tammerfors.

Förbundsmötet

När våren övergick i sommar hölls förbundsmötet i Ljusa huset. Det var fint att många delegater mötte upp och man kunde träffas öga mot öga, det var länge sedan senast. Förbundsmötesärendena avhandlades enligt föredragningslistan och föreningsdelegaterna deltog aktivt i diskussionen. I synnerhet verksamhetsplanen väckte livlig debatt, där man bland annat tog upp påverkansarbetet avseende lagen om förskolepedagogik, sannings- och försoningsprocessen samt språkboverksamheten. Det var en riktigt bra mötesdag!

Utöver ovan nämnda togs många föreningsärenden upp: kontakter, meddelanden, videosamtal, distansträffar på Zoom och besök i föreningarna. Det var en aktiv vår!

Jag och Asta ska ha semester och vill tacka er för den här våren och önskar er alla en härlig sommar! Vi ses igen i augusti!