Längd: 04:11
Textning: Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Sommarhälsningar till medlemsföreningar

Våren var en mycket aktiv tid för föreningsledare i föreningsaktiviteter. Här är några val från förra våren.

  • Tack för våren!
  • Höstens utbildningar
  • Föreningshandledningens och förbundmötes responsenkät
  • Dövas Förbunds styrelses inbjudan för diskussion