Längd: 01:04
Textning: Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Förbundsmötet flyttas till september

På grund av coronavirussituationen har Finlands Döva Förbunds styrelse beslutat att förbundsmötet år 2020 flyttas till september. Ursprungligen var det meningen att ha förbundsmötet i juni.

Den nya tidpunkten för Finlands Dövas Förbunds förbundsmöte är lördag 19.9.2020. Åbo står kvar som mötesort.

Mera information om de praktiska arrangemangen kring förbundsmötet kommer när tidpunkten för mötet närmar sig.

I och med flyttningen av förbundsmötet ändras också datumen för sista inlämningsdag då det gäller nomineringen av kandidater för styrelsen och framställningarna till förbundsmötet. Sista datum för båda är  3.8.2020. Mera information via länkarna här intill.