Längd: 01:17
Textning: Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Dövförbundets vikarierande organisationssamordnare presenterar sig

Bästa medlemsföreningar!

Dags för en presentation! Jag heter Iina Uhlenius och jobbar som organisationssamordnare inom Finlands Dövas Förbunds regionarbete fram till slutet av december. Jag är alltså vikarie för Tiina Van Hoorebeke.

Jag fungerar som koordinator för föreningsprogrammet och ger dövförbundets medlemsföreningar, deras gruppverksamheter och andra teckenspråkiga kamratgrupper råd då det gäller den teckenspråkiga föreningsverksamheten.

Mitt jobb ingår i dövförbundets teckenspråkiga regionarbete, som också inbegriper regionalt påverkansarbete.

Om er förening eller klubb behöver hjälp med att planera verksamheten eller ni vill utveckla den teckenspråkiga fritids- och kamratverksamheten i er region eller föreningen vill förnya sig, då är det bara att kontakta mig!

Ni kan ta kontakt per e-post, sms, WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden eller videosamtal.

Jag önskar er alla en glad vår och ser fram emot att samarbeta med er!

 

Iina Uhlenius