Längd: 05:28
Textning: Ingen textning
Språk: Finskt teckenspråk

Lägesuppdatering för Finlands Dövas Förbunds medlemsföreningar

Meddelande till Finlands Dövas Förbunds medlemsföreningar: I Finland råder nu undantagsförhållanden för att bromsa upp coronavirusepidemin.

Av de åtgärder som Finlands regering meddelade 16.3.2020  beträffande coronavirussituationen gäller för föreningarna de här:

 • Offentliga sammankomster begränsas till tio personer, och allmänheten rekommenderas undvika att i onödan vistas på allmänna platser.
 • Bland annat hobbylokaler och hobbyplatser, klubbhus, organisationers samlingslokaler, och dagverksamhet för äldre stängs. Regeringen rekommenderar att aktörer inom den privata och tredje sektorn agerar på samma sätt.
 • Vi rekommenderar att föreningskvällar och klubbträffar ställs in fram till 30.4.2020.

Om flyttning av årsmöte  

 • Det är möjligt att flytta årsmötet men man måste beakta att föreningslagen inte har egna bestämmelser om flyttning av mötets tidpunkt.
 • Enligt föreningslagens 20 § ska Föreningsmöte hållas på de tider som bestäms i stadgarna.
 • Om styrelsen trots föreningslagens 20 § beslutar att flytta mötet till en senare tidpunkt än den som står i stadgarna måste styrelsen särskilt beakta den skadeståndsskyldighet som  finns i föreningslagens 39 §. Enligt den är styrelsemedlemmarna skyldiga att ersätta skada som de i sitt uppdrag har orsakat föreningen uppsåtligen eller av oaktsamhet. Detsamma gäller skada som har vållats en föreningsmedlem eller någon annan genom överträdelse av denna lag eller föreningens stadgar. 

I de flesta föreningar skulle en flyttning av mötet sannolikt inte orsaka sådan skada som skulle medföra att styrelsemedlemmarna blir skadeståndsskyldiga.

Under sådana här exceptionella förhållanden, som nu coronaviruset orsakar,  torde föreningarnas medlemskårer allmänt förstå situationen och troligen på bred front stå bakom ett beslut att skjuta upp mötet och inte ens tänka på att kräva föreningens styrelsemedlemmar på skadestånd för någon obetydlig skada.

Jag hoppas att föreningarnas medlemmar har förståelse om föreningens styrelse i den här situationen har beslutat att skjuta upp årsmötet till en senare tidpunkt.

Mera information om föreningarnas årsmöten under coronapandemin (på finska) på Soste:s webbplats: Yhdistysten vuosikokoukset koronaviruspandemian aikana

  Om att informera

 • Informera om inställda evenemang och sammankomster via alla möjliga informationskanaler: text-tv, e-post, Facebook, WhatsApp, www-sidor m.m.
 • Fundera på alternativa möjligheter att hålla kontakt med medlemmarna.
 • Gör videohälsningar.
 • Skicka meddelanden till medlemmar som kanske inte har många andra kontakter. 
 • Kom ihåg att skydda äldre personer och riskgrupper, gå inte på besök till dem men håll kontakt till exempel genom videosamtal.

Om ni har frågor eller är osäkra på någonting om anvisningarna för föreningarna kan ni ta kontakt med Annukka (på semester 6-14.4.) Asta och Iina med sms, videomeddelande eller videosamtal, kontaktuppgifterna ser ni här intill.

Finlands Dövas Förbund fortsätter att följa med situationen och myndigheternas anvisningar. Förbundet meddelar om förändringar på sin webbplats och också via regionpersonalen.