Kesto: 3:23
Tekstitys: Ei tekstitystä
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Jäsenyhdistykset voivat nyt hakea tukea toimintaansa vuodeksi 2020

Liitto myöntää vuonna 2020 jäsenyhdistyksilleen jäsenjärjestöavustusta STEAn myöntämästä toiminta-avustuksesta. Tuki on tarkoitettu yhdistysten vertais- ja virkistystoimintaan.

Kuurojen Liitto on saanut STEAlta erillisen kohdennetun toiminta-avustuksen (30 000 €), joka on tarkoitettu liiton jäsenjärjestöjen vertais- ja virkistystoiminnan tukemiseen.

Liitto jakaa avustukset yhdistyksille hakemusten perusteella. Hakuaika on 2.2.2020 saakka. Lisätietoja sekä hakemuslomakkeen löydät oheisesta linkistä.

Lisätietoja avustuksista saa tarvittaessa myös liiton järjestöohjaajilta, yhteystiedot ohessa.

Esimerkkejä tuettavasta toiminnasta:

  • kerhotoiminta ja sen ylläpitäminen
  • vertaistukiryhmät
  • vapaaehtoisten tukeminen
  • erilaisten tapahtumien järjestäminen
  • pienimuotoiset hankinnat
  • hankkeet