Ehdokasasettelu Kuurojen Liitto ry:n liittokokouksessa 2021

Videon kesto: 02:21
Ei tekstitystä
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Kuurojen Liitto ry:n jäsenyhdistykset voivat tehdä ehdotuksia liiton hallituksen jäseniksi, jotka valitaan liittokokouksessa kesällä 12.6.2021.

Ehdotukset tulee lähettää 31.3.2021 mennessä joko kirjeenä tai yhdistyksen omalla, puheenjohtajan tai sihteerin sähköpostilla:

Kuurojen Liitto ry
Vaalivaliokunta
PL 57
00401 Helsinki

tai sähköpostilla: vaalivaliokunta@kuurojenliitto.fi

Ehdotuksen tulee sisältää ehdokkaan:

  • nimi ja ikä
  • koulutus ja ammatti
  • asuinpaikka ja minkä yhdistyksen jäsen sekä lyhyt perustelu ehdotuksen tueksi.

Ehdokkaan on oltava Kuurojen Liitto ry:n jäsenyhdistyksen jäsen. Yhdistys voi ehdottaa myös muuta kuin oman yhdistyksen jäsentä. Yhdistyksen pitää pyytää ehdotettavan henkilön suostumus ehdolle asettamiseen.

Ehdotukset käsitellään määräajan päättymisen jälkeen pidettävässä vaalivaliokunnan kokouksessa. Jos yhdistyksen ehdottamista henkilöistä ei löydy riittävästi sellaisia henkilöitä, joiden ehdokkuus takaa ehdot hallituksen tasapuolisesta kokoonpanosta, valiokunta voi etsiä sopivia ehdokkaita oma-aloitteisesti myös muilla tavoin. Tätä tarkoitusta varten yhdistysten edustajat tai yksittäiset henkilöt voivat esittää ehdokkaita valiokunnalle esimerkiksi järjestöpäivillä, jossa on mahdollisuus keskustella valiokunnan kanssa yksityisesti.

Erovuorossa vuonna 2021 hallituksen jäsenet ovat Cecilia Hanhikoski, Joonas Lehtimäki ja Jari Malkamäki.

Liittokokousuutisia