Kesto: 2:46
Tekstitys: Ei tekstitystä
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Ohje yleisötilaisuuksista ja yleisistä kokoontumisista 1.6. alkaen

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti kokoontumisrajoitukset on lievennetty 1.6.2020 alkaen.

Yhdistykset ovat itsenäisiä oikeushenkilöitä ja tekevät omat päätöksensä omista tapahtumistaan. Tapahtumien pitämistä kannattaa harkita tarkoin ja hallitusten linjausten pohjalta arvioida, onko tilaisuuden pitäminen välttämätöntä.

Yleisötilaisuuksien henkilömäärärajoitus on toistaiseksi enintään 50 henkilöä, ja tilaisuuksissa on noudatettava viranomaisten ohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä. Myös yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa saa järjestää, jos turvallisuus voidaan varmistaa asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla. Kaikki yli 500 henkilön yleisötilaisuudet on kielletty 31.7.2020 saakka.

Tapahtumaa järjestäessä tulee huomioida:

  • muihin ihmisiin on pidettävä 1-2 metrin turvaetäisyys
  • rajaa osallistujamäärä niin, että sisä- tai ulkotiloissa on riittävästi tilaa noudattaa turvaetäisyyttä
  • muista ja muistuta osallistujia, että tilaisuuksiin ei saa tulla sairaana
  • huolehdi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, ohjeista myös osallistujia
  • huolehdi, että kokoontumistila siivotaan tarpeeksi hyvin ja usein

Valtioneuvosto suosittelee yli 70-vuotiaita välttämään edelleen fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan sekä korostaa riskiryhmään kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta noudatettaessa.