Kesto: 2:32
Tekstitys: Suomi
Kieli: Suomalainen viittomakieli

VIKKE-hanke etsii viittomakieltä käyttäviä lapsia ja perheitä

VIKKE-hanke etsii toteutettavaan kartoitukseen mukaan viittomakieltä käyttäviä lapsia ja perheitä. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa vähintään 100 lapsen suomalaisen viittomakielen taitoa.

VIKKE on Jyväskylän yliopiston Viittomakielen keskuksen tutkimusprojekti. Sen tavoitteena on luoda lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointiin verkkopohjainen arviointityökalu ja kartoittaa vähintään 100 lapsen suomalaisen viittomakielen taitoa.

Tutkimusprojektissa luodun arviointityökalun avulla voidaan arvioida suomalaisen viittomakielen kehitystä lapsilla ikävälillä 8kk-15 vuotta kielitaidon eri osa-alueilla, kuten lasten tuottavaa ja ymmärtävää viittomavarastoa, viittomakielen kieliopillisten rakenteiden ymmärtämistä ja kerrontataitoja. Vuosien 2019-2020 aikana projektissa keskitytään lasten suomalaisen viittomakielen kehityksen arviointiin sekä kehityksen kartoittamiseen luodulla arviointityökalulla.

Kartoituksessa on tarkoitus saada tietoa siitä, millainen on tämän päivän suomalaista viittomakieltä käyttävien lasten tilanne ja millaista tukea he tarvitsevat kielitaitonsa kehittymisen tueksi. Kartoituksessa saatua tietoa pystytään hyödyntämään myös viittomakielisten lasten kielellisten oikeuksien toteutumisen tarkastelussa ja niiden turvaamisessa. Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke.

Lisätietoa tutkimukseen osallistumisesta saat hankkeessa työskentelevältä projektitutkijalta Henna Syrjälältä henna.t.syrjala@jyu.fi