Kesto: 01:30
Tekstitys: Ei tekstitystä
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Viittomakielten lautakunta: Reletulkkausta ei saa poistaa

Viittomakielten lautakunta on 20.5.2020 antanut Kelalle kannanoton koskien uusia linjauksia vammaisten tulkkauspalvelussa.

Kela tiedotti 8.4.2020 laajentavansa vammaisten tulkkauspalveluun oikeutettujen henkilöiden mahdollisuutta valita tulkkauksessa käytettävä kieli. Viittomakielten lautakunta pitää tätä erinomaisena uudistuksena. Samassa yhteydessä Kela kuitenkin selvensi reletulkkausta koskevaa rajaustaan: “Tulkkauspalvelua ei järjestetä jatkossakaan reletulkkauksena, vaan kahden tai useamman tulkin käytölle pitää olla tilauksen sisältöön (esimerkiksi tulkkauksen vaativuuteen tai kestoon) liittyvät perusteet”.

Kannanotossaan Viittomakielten lautakunta toteaa, että Kelan päätös olla tarjoamatta tulkkauspalvelua reletulkkauksena merkittävästi heikentää palvelun käyttäjän mahdollisuutta valita kuhunkin
tilanteeseen tulkki (tulkit), jonka osaaminen vastaa tilanteen vaativuutta. Vammaisten tulkkauspalvelu on siihen oikeutetuille henkilöille subjektiivinen oikeus, ja lautakunta katsoo, että päätös jättää reletulkkaus palvelun ulkopuolelle on lainvastainen.

Tietyissä kielellisesti vaativissa tulkkaustilanteissa ainoastaan koulutettu kuuro tulkki voi tarjota laadukkaasti toimivan viestin välittymisen. Viittomakieliset kuurot ovat elämänsä varrella omaksuneet viittomakielen äidinkielenään, kokeneet kuurona elämisen arjen ja omaksuneet syvällisesti kuurojen kulttuurin piirteet. Tätä tietoa ja osaamista he voivat hyödyntää tulkatessaan haastavissa tilanteissa (esimerkiksi oikeudenkäynti tai kuuron maahanmuuttajan ja viranomaisen välinen keskustelu).

Viittomakielten lautakunta vaatii kannanotossaan, että reletulkkaus tulee sisällyttää Kelan tarjoaman vammaisten tulkkauspalvelun palveluvalikoimaan.

Kannanotto on luettavissa kokonaisuudessaan oheisesta linkistä.