Kesto: 01:30
Tekstitys: Ei tekstitystä
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Viittomakielten lautakunta: reletulkkausta ei saa poistaa

Viittomakielten lautakunta on laatinut Kelalle kannanoton koskien uusia linjauksia vammaisten tulkkauspalvelussa.

Uudistuksessa on erinomaista se, että jatkossa tulkattavia kieliä ei enää rajoiteta nykyiseen neljään: suomalainen viittomakieli, suomenruotsalainen viittomakieli, suomi ja ruotsi. Lautakunta on kuitenkin eri mieltä Kelan tekemästä päätöksestä sulkea reletulkkaus tarjolla olevien vaihtoehtojen ulkopuolelle. Vammaisten tulkkauspalvelu on siihen oikeutetuille henkilöille subjektiivinen oikeus, ja lautakunta katsoo, että päätös jättää reletulkkaus palvelun ulkopuolelle on lainvastainen.

Reletulkkauksessa kuuro tulkki voi toimia tulkeista toisena. Reletulkkaus voi osassa tulkkausprosessia olla kielen sisäistä, tai tulkkaus voi olla esimerkiksi kolmen eri kielen välillä tapahtuvaa. Tietyissä kielellisesti vaativissa tulkkaustilanteissa ainoastaan koulutettu kuuro tulkki voi tarjota laadukkaasti toimivan viestin välittymisen. Viittomakieliset kuurot ovat elämänsä varrella omaksuneet viittomakielen äidinkielenään, kokeneet kuurona elämisen arjen ja omaksuneet syvällisesti kuurojen kulttuurin piirteet. Tätä tietoa ja osaamista he voivat hyödyntää tulkatessaan haastavissa tilanteissa (esimerkiksi oikeudenkäynti tai kuuron maahanmuuttajan ja viranomaisen välinen keskustelu). Tästä on pitkältä ajalta hyviä kokemuksia. Viittomakielten lautakunta täten katsoo, että reletulkkaus tulee sisällyttää Kelan tarjoaman vammaisten tulkkauspalvelun palveluvalikoimaan.