Kesto: 11:38
Tekstitys: Ei tekstitystä
Kieli: Kansainvälinen viittominen

Viittomakieli synnyttää keskustelua joka puolella maailmaa

Kongressissa yli sadan maan joukosta haastattelimme kuuroja Australiasta, Ecuadorista, Ugandasta, Belgiasta, Dominikaanisesta tasavallasta, Senegalista, Yhdysvalloista ja Japanista siitä, mitkä asiat ovat nyt pinnalla heidän omien maittensa kuurojen yhteisöissä.

Selkeänä teemana esiin nousi viittomakieli. Vaikka maailma saattaa olla suuri, kuurojen asiat ovat kaikkialla samoja. Kuurot taistelevat oikeudesta omaan kieleen ja kulttuuriin ja ajavat sen puolesta, jotta kuurojen asema ja palvelut olisivat tasa-arvoisia.

Ylpeys viittomakielestä

– Maani kuurot nuoret pitävät kansainvälistä viittomista kiinnostavampana kuin omaa ecuadorilaista viittomakieltämme. Yritämme taistella vastaan ja muistuttaa heitä pitämään kiinni omasta viittomakielestään ja identiteetistään, kertoo Anahi Moreno Ecuadorista.

Viittomakielen asema

– Ugandassa esimerkiksi kuuroutuneet pitävät englannin kieltä parempana kuin viittomakieltä. Toivottavasti he tajuavat tämän kongressin myötä, että viittomakieli on yhtä lailla kieli kuin esimerkiksi englannin kieli ja sillä voi opettaa kaikkia aineita, kuvailee Sam Lutalo-Kiingi Ugandasta.

Oikeus viittomakieleen

– Kaksikielinen kasvatus saa kuurot lapset kukoistamaan. Lait kuitenkin muuttuvat jatkuvasti, jolloin opetus on muuttunut esimerkiksi integraatioksi tai inkluusioksi. Kuulotekniikan kehittyminen on myös vaikuttanut siten, että nimenomaan kuurojen lasten kieliympäristö on kaventunut entisestään. Meidän tulee keskittyä siihen, että saamme tarjottua lapsillemme täyden kieliympäristön, toteaa Genie Gertz Yhdysvalloista.

Katso videolta kaikki vastaukset. Muiden vastaukset liittyvät myös enemmän tai vähemmän viittomakieleen, kuten tulkkauspalveluun, coda-lasten kaksikieliseen koulutukseen ja tiedonsaantiin.