Kuva: © Oulun kaupunki

Valtuustoaloite viittomakielen lisäämisestä Oulun kaupungin kieliohjelmaan

Oulun kaupungin valtuutettu Jaana Isohätälä on muiden valtuutettujen kanssa tehnyt toukokuussa valtuustoaloitteen, jossa esitettiin suomalaisen viittomakielen lisäämistä Oulun kaupungin kieliohjelmaan.

Aloitteessa esitettiin lisäksi, että Oulun kaupungin verkkosivuille luodaan sivu, jonne kootaan tietoa viittomakielen oppimisen ja opetuksen mahdollisuuksista Oulun kaupungissa, erityisesti varhaiskasvatuksessa ja peruskoulutuksessa.

Aloitteessa muistutettiin myös, että Oulun kaupungin tulee varmistaa, että kuurojen ja huonokuuloisten lasten palveluissa tarjotaan aidosti mahdollisuus viittomakieleen. Nämä muutokset tukisivat muun muassa YK:n vammaissopimuksen ja Suomen hallitusohjelman tavoitteita kielellisten oikeuksien toteutumisesta.

Oulu kehittää verkkosivujaan

Valtuustoaloite on nyt saanut vastauksen, jossa kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä avaa Oulun kaupungin opetussuunnitelman nykykäytäntöjä. Huoltajat voivat valita oppilaan äidinkieleksi myös viittomakielen, jolloin ensisijaisena kielenä ja opetuskielenä on viittomakieli. Penttilä kertoo myös, että Oulun kaupungin verkkosivuja uudistetaan ja tieto viittomakielisistä palveluista pyritään kokoamaan nykyistä paremmin kuntalaisten tarkasteltavaksi.

Vastaus on luettavissa kokonaisuudessaan oheisesta liitteestä.

– ”Asia etenee pienin askelin: Oulun sivistys- ja kulttuuripalvelut päivittää tietoa viittomakielen käytöstä ja opetuksesta kaupungin verkkosivuille ja opetussuunnitelmaan. Suunta on hyvä. On tärkeää, että viittomakieli mainitaan ja muistetaan yhtenä Oulun kaupungissa käytettävistä kielistä”, toteaa valtuutettu Jaana Isohätälä sometilillään.

Viittomakielisille perheille tukea liitolta

Oulun alueella tukea ja neuvoja viittomakielisille perheille antaa Kuurojen Liiton aluetyöntekijä Asta Tikkanen, yhteystiedot ohessa.