Työllisyyskoordinaattorit

Työllisyyskoordinaattorit vastaavat viittomakielisten työllistymisedellytyksiin liittyvästä kehittämis- ja edunvalvontatyöstä. Asiakkailla on mahdollisuus saada työllisyyskoordinaattoreilta etäpalvelua.

Huom! Vanha sisältö, kirjoitettava uudelleen.

 

Työllisyyskoordinaattorit tekevät yhteistyötä työvoimaviranomaisten, työ- ja elinkeinoministeriön, tilastokeskuksen ja vammaisjärjestöjen kanssa kuurojen työelämätilanteen ja heidän työllistymisensä parantamiseksi. Koordinaattorit tuottavat yhdessä liiton viestinnän kanssa myös materiaalia ja kampanjoita sekä viittomakielisten työntekijöiden tueksi että heihin kohdistuvien ennakkoluulojen poistamiseksi.

Tämän lisäksi he osallistuvat yritystoiminnan koulutusmateriaalin viittomakielisen version työstämiseen. Kuurojen Liitto on Invalidiliiton Yritystä!-hankkeen (2016-2018) yhteistyökumppani.