Tutkimushanke kuuroihin kohdistuneista oikeudenloukkauksista – määrärahahaku avattu

Valtioneuvoston kanslia on avannut haettavaksi valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahoja. Yksi määrärahoista on tarkoitettu kuurojen historian vääryyksiä koskevaan tutkimushankkeeseen.

Kuuroihin on historiassa kohdistunut viittomakielen kieltämistä, avioliiton rajoittamista, sterilisaatioita sekä tarpeettomia kuulon korjausleikkauksia. Esillä on ollut myös kertomuksia fyysisestä ja seksuaalisesta väkivallasta. Hallitusohjelman mukaan valtioneuvosto käynnistää valtiollisen sovintoprosessin kuuroihin kohdistuneista oikeudenloukkauksista.

Tulevassa tutkimuksessa on tarkoitus selvittää laajasti oikeudenloukkauksia sekä sitä, miten ne ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat viittomakieltä käyttävien mahdollisuuksiin osallistua yhdenvertaisesti yhteiskuntaan sekä edellytyksiin ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan nykypäivänä ja tulevaisuudessa. Tutkimuksessa tarkastellaan myös yhteisön ylisukupolvisia taakka- ja traumasiirtymiä sekä oikeudenloukkauksien vaikutuksia yksilö- ja yhteisötasolla.

Tutkimushankkeessa tulee varmistaa kuurojen ja viittomakielisen yhteisön osallistaminen. Tutkimushankkeessa huomioidaan Suomen kansalliset viittomakielet, suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli.  Tutkimukseen käytettävissä olevan määrärahan yläraja on 180 000 €. Hakuaika päättyy 11.5.2020 klo 16.00.

Tutkimuskysymykset

Tutkimuskysymyksissä pohditaan muun muassa minkälaisia oikeudenloukkauksia kuuroihin on kohdistunut Suomen historiassa 1900-luvulta tähän päivään saakka esimerkiksi viranomaistoiminnassa, kasvatuksessa ja koulutuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa ja uskonnollisissa yhteisöissä? Miten oikeudenloukkaukset ovat vaikuttaneet viittomakieltä käyttävien arkeen ja edellytyksiin ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan historiassa, nykypäivänä ja tulevaisuudessa?

Hallitusohjelma sisältää myös lukuisia kirjauksia viittomakieltä käyttävien oikeuksien turvaamisesta käytännössä. Valmistelun alla on muun muassa viittomakieliasiain neuvottelukunnan perustaminen ja kielipoliittinen ohjelma. Lisäksi tavoitteena on selvittää varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lainsäädännön päivitystarpeet ja jatkaa suomenruotsalaisen viittomakielen elvytysohjelmaa. Tutkimushanke tukee myös em. kirjausten toimeenpanoa.