Tekstitys: Ei tekstitystä
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Tulkkauspalveluun liittyviä päätöksiä, kilpailutuksia ja muutoksia

Mitä tulkkauspalvelualalle kuuluu? Tapasimme Kuurojen Liiton erityisasiantuntija Marika Rönnbergin ja hän kertoi tulkkauspalvelualan viimeaikaisista käänteistä.

Marika Rönnberg nostaa esille muutamia teemoja, jotka ovat olleet viime aikoina pinnalla; viranomaisten päätökset, tuleva tulkkauspalvelun kilpailutus ja muutokset ulkomaan matkojen tulkkauksissa.

Yhtenä esimerkkinä viranomaispäätöksestä: kuurosokea asiakas kanteli eduskunnan oikeusasiamiehelle Kelan hitaasta päätöksenteosta suorahankintaan liittyen sekä hybriditulkkauksen käyttämismahdollisuuksien heikkenemisestä nykyisellä sopimuskaudella. Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisussa EOA on sitä mieltä, että Kela on toiminut virheellisesti suorahankintaa käsitellessään. Kuuden kuukauden käsittelyaika on hyvän hallintotavan vastainen. Lisäksi päätöksessään EOA viittaa sekä Kuurojen Liiton kantelusta tehtyyn ratkaisuun (EOAK/6638/2017) että toiseen ratkaisuunsa (EOAK/760/2018) hankinnan asianosaisasemaan liittyen. Pointtina on se, että suorahankintoja pitää voida tehdä tilanteen niin vaatiessa (asiakkaan tarpeet huomioiden) ja asiakkaan oikeuksiin kuuluu myös valitusoikeus.

Tulkkauspalvelut kilpailutetaan

Viimeksi tulkkauspalvelut kilpailutettiin vuonna 2017 ja Kelan silloinen pääjohtaja lupasi sen olevan viimeinen kilpailutus. Nyt Kela on kumonnut lupauksen ja kilpailuttaa tulkkauspalvelut vedoten hankintalakiin. Tulkkauspalveluun suunniteltiin vastaavaa rekisteröintimenetelmää kuin kuntoutuspuolella. Rekisteröintimenetelmässä kaikki palvelua tarjoavat yritykset voivat ilmoittautua käytettäviksi, mutta tässä on riskinä se, että Kela määrittelee palvelun hinnat.

Tällä hetkellä tulkkauspalveluita ei siirretä rekisteröintimenetelmään. Kilpailutus on alkamassa todennäköisesti kevään aikana ja firmoilla on nyt mahdollisuus kommentoida kilpailutusasiakirjoja. Kuurojen Liitto on myös mukana kommentoimassa. Kun kilpailutus päättyy, syksyllä aletaan tehdä päätöksiä siitä, mitkä firmat ovat mukana. Kausi alkaa ensi vuoden alusta alkaen.

Kilpailutuksessa on joitakin uusia asioita; mahdollisesti etätulkkausta laajennetaan. Lisäksi tulkkilistoihin tulee ehkä hieman enemmän valinnanvapautta. Nämä varmistuvat vasta myöhemmin.

Ulkomaanmatkan tulkkauksen uusi ohjeistus

Aikaisemmin asiakas lähetti ensin hakemuslomakkeen Kelaan. Jos päätös oli myönteinen, hänen piti sen jälkeen vielä erikseen tilata tulkkaus. Tulkkauksen järjestäminen aloitettiin Kelassa vasta tilauksen perusteella. Tammikuun alusta alkaen asiakas on voinut hakea ja tilata tulkkauksen ulkomaanmatkalle samalla hakemuksella. Jatkossa matkalle ei siis tarvitse enää tehdä erillistä tulkkaustilausta, vaan tulkki välitetään hakemuksessa saatujen tietojen perusteella. Kela ottaa asiakkaaseen yhteyttä, jos lisätietoja tarvitaan.

Tilauksessa pitää määritellä tarkkaan tulkkauksen alkamis- ja loppumisaika jokaiselle matkapäivälle. Tilauksessa määriteltyistä tilausajoista joustetaan vain jos henki tai turvallisuus on uhattuna.

Katso videolta mitä muita kuulumisia erityisasiantuntija Marika Rönnberg kertoo.