Järjestäjien logot.
Webinaarit

Sanoista tekoihin -seminaari

(in English below)

Pohjoismainen viittomakielten verkosto järjestää digitaalisen Sanoista tekoihin -seminaarin keskiviikkona 1. joulukuuta 2021. Seminaari käsittelee lasten mahdollisuuksia omaksua ja käyttää viittomakieltä Pohjoismaissa.

Pohjoismaiden ministerineuvoston strategiana on, että ”Pohjolan tulee olla maailman paras paikka lapsille ja nuorille”. Muita tärkeitä politiikan osa-alueita pohjoismaisessa yhteistyössä ovat vammaisuus ja kieli. Pohjoismaisessa kielipoliittisessa julistuksessa pohjoismaisilla viittomakielillä on erityinen asema.

Millaisia mahdollisuuksia pohjoismaisilla lapsilla ja nuorilla on oppia, kehittää ja käyttää kansallisia viittomakieliä? Huolimatta siitä, että Pohjoismaissa on lakeja, jotka suojaavat pohjoismaisia viittomakieliä, kaikilla lapsilla ja nuorilla ei ole pääsyä niiden äärelle. Mikä on syynä tähän? Onko lainsäädäntö liian keskittynyt lasten yksilöllisiin oikeuksiin ja jättää huomiotta sen, että kielen käyttäminen on yhteisöllistä? Missä ovat kieliympäristöt, joissa viittomakieliä voidaan kehittää? Miten siirrymme sanoista tekoihin?

Seminaarissa professori Hilde Haualand OsloMet-yliopistosta (Oslo Metropolitan University) puhuu siitä, mitä tutkimus kertoo lasten ja nuorten pääsystä viittomakielen äärelle Pohjoismaissa. Sen jälkeen aihetta käsitellään paneelikeskustelussa, jonka osanottajat edustavat muun muassa tutkimusta, kielitiedettä, opetusta, viittomakielisten lasten vanhempia sekä viranomaisia. Seminaarin vetäjänä toimii Paal Richard Peterson Norjan Døves Mediasta. Seminaari tulkataan viidelle viittomakielelle ja englanniksi.

Ohjelma (suomen aikaa)

15.00 Johdanto, pohjoismainen viittomakielten verkosto

15.10 Mitä tutkimus sanoo lasten pääsystä viittomakielen äärelle? Professori Hilde Haualand, OsloMet.

15.40 Lyhyt tauko

15.50 Paneelikeskustelu

16.30 Päätös

Ohjelma (CET, skandinaavista aikaa)

14.00 Johdanto, pohjoismainen viittomakielten verkosto

14.10 Mitä tutkimus sanoo lasten pääsystä viittomakielen äärelle? Professori Hilde Haualand, OsloMet.

14.40 Lyhyt tauko

14.50 Paneelikeskustelu

15.30 Päätös

Seminaarin järjestää pohjoismainen viittomakielten verkosto. Verkosto koostuu edustajista, joilla on kytkös pohjoismaisiin kielenhuoltoelimiin ja kuurojen liittoihin. Nordiska teckenspråk -blogista löydät lisää tietoa verkoston toiminnasta.


From Words to Action Seminar

The Network of Nordic Sign Languages welcomes you to the digital seminar From Words to Action on Wednesday 1 December 2021. The topic of the seminar is children’s access to sign language in the Nordic countries.

The Nordic Council of Ministers’ strategy is that ”The Nordic region should be the best place in the world for children and young people”. Other important policy areas in Nordic co-operation are disability and language. In the Declaration on a Nordic Language Policy, the Nordic sign languages have a special position.

What opportunities do children and young people in the Nordic countries have to learn, develop and use the national sign languages? Despite the fact that Nordic countries have laws that protect the Nordic sign languages, not all children and young people have access to sign language. What is the reason for this? Is the legislation too focused on the individual rights of children and disregard the collective nature of the language? Where are the language environments where sign languages can be developed? How do we go from words to action?

At the seminar, Professor Hilde Haualand at OsloMet, Oslo Metropolitan University, will talk about what research says about children’s and young people’s access to sign language in the Nordic

countries. After that, a panel consisting of representatives of research, linguistics, authorities, education and parents will discuss the subject. Paal Richard Peterson at Døves Media in Norway acts as moderator of the seminar.

The seminar will be held via Zoom on Wednesday 1 December at 15.00–16.30 (Finnish time) and is free of charge. The seminar is interpreted into five sign languages (Danish, Finnish, Icelandic, Norwegian and Swedish) and English.

The last day to register is Friday 26 November 2021 (link to registration). A link to the seminar will be sent to those who have registered.

Program (Finnish time)

15.00 Introduction, the Network of Nordic Sign Languages.

15.10 What does research say about children’s access to sign language? Professor Hilde Haualand, OsloMet.

15.40 Short break

15.50 Panel discussion

16.30 Closing

Program (CET, Scandinavian time)

14.00 Introduction, the Network of Nordic Sign Languages.

14.10 What does research say about children’s access to sign language? Professor Hilde Haualand, OsloMet.

14.40 Short break

14.50 Panel discussion

15.30 Closing

The seminar is organized by the Network of Nordic Sign Languages. The network consists of representatives who are affiliated with Nordic language committees and deaf associations. Read more about network’s activities on its blog Nordiska teckenspråk.


Lisätietoja tapahtumasta

Yhteyshenkilö:
Seminaarin kielet: suomalainen, tanskalainen, islantilainen, norjalainen ja ruotsalainen viittomakieli sekä englanti.

Lisätietoja tulkkauksesta:

Seminaarin kielet: suomalainen, tanskalainen, islantilainen, norjalainen ja ruotsalainen viittomakieli sekä englanti.