Piirroskuva. Vasemmalla puolella istuu liittokokousedustajia Valkean talon auditoriossa. Oikealla puolella henkilö istuu kotisohvalla ja katsoo suoraa lähetystä ruudulta.
Grafiikka: Ida Taalas
Kokoukset

Liittokokous 2022

Kuurojen Liitto ry:n hallitus kutsuu jäsenyhdistyksensä liiton sääntömääräiseen varsinaiseen liittokokoukseen, joka pidetään 11.6.2022 Valkeassa talossa, Ilkantie 4, 00400 Helsinki. Liittokokous alkaa lauantaina 11.6. kello 10.00 ja päättyy kello 18.00.

Kokouksessa käsitellään liiton sääntöjen varsinaiselle liittokokoukselle määräämät ja hallituksen valmistelemat asiat, ja asetetaan vaalivaliokunta valmistelemaan vuoden 2023 varsinaisen liittokokouksen henkilövalintoja.

Liittokokouksessa on äänioikeus jäsenyhdistysten valitsemilla edustajilla.

Suora lähetys

Liittokokousta voi seurata suorana verkkolähetyksenä klo 10.00 alkaen osoitteessa: https://kuurojenliitto.fi/

Tilaisuuden kielinä suomalainen viittomakieli ja suomi, osittain myös suomenruotsalainen viittomakieli ja ruotsi.

Esityslista

 1. Liittokokouksen avaus
 2. Edustettuna olevien yhdistysten toteaminen
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Kokouksen järjestäytyminen
 5. Tarpeelliset valiokunnat
 6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 7. Hallituksen kertomus liiton vuoden 2021 toiminnasta
 8. Tilinpäätös, tilintarkastuslausunto vuodelta 2021 ja tilinpäätöksen vahvistaminen
 9. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuoden 2021 tilien ja hallinnon hoitamisesta
 10. Vuoden 2023 toimintasuunnitelma
 11. Jäsenyhdistysten ja kannattajajäsenten jäsenmaksut2023
 12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot 2023
 13. Tilintarkastusyhteisölle maksettavat palkkiot 2023
 14. Vuoden 2023 talousarvio
 15. Jäsenyhdistysten esittämät asiat
 16. Valitaan hallituksen erovuoroisen tilalle puheenjohtaja seuraavaksi kolmeksi (3) liittokokouskaudeksi
 17. Valitaan hallituksen erovuoroisten tilalle kolme (3) jäsentä seuraavaksi kolmeksi (3) liittokokouskaudeksi
 18. Tilintarkastusyhteisön valinta
 19. Vuoden 2023 liittokokouksen henkilövalintoja valmistelevan toimikunnan (vaalivaliokunnan) jäsenten valinta
 20. Tiedoksi liittokokoukselle
 21. Kokouksen julkilausuman hyväksyminen
 22. Kokouksen päättäminen

 


Suora verkkolähetys.