Kuurojen Liiton logo
Muut

Kuurojen Liiton liittokokous 2020

Huom! Koronavirustilanteesta johtuen Kuurojen Liiton hallitus on päättänyt siirtää kesäkuussa pidettäväksi aiotun vuoden 2020 liittokokouksen syyskuulle.

**

Kuurojen Liitto ry:n hallitus on päättänyt, että vuoden 2020 varsinainen liittokokous pidetään Turussa 19.9.2020.

Esitykset liittokokoukselle

Esityksiä liittokokoukselle ovat oikeutettuja tekemään liiton hallitus ja jäsenyhdistykset. Jäsenyhdistysten esitykset on lähetettävä liiton hallitukselle 3.8.2020 mennessä. Yhdistyksen esitykset allekirjoittavat viralliset nimenkirjoittajat.

Esitykset lähetetään osoitteella

Kuurojen Liitto ry
Hallitus
PL 57
00401 Helsinki

Liittokokousedustajien valinta

Yhdistykset valitsevat edustajansa liittokokoukseen sääntöjensä määräämässä kokouksessa. Liiton sääntöjen mukaan äänioikeus liittokokouksessa on jäsenyhdistysten valitsemilla edustajilla. Jäsenyhdistyksistä on kuurojen yhdistyksillä käytettävissään yksi (1) ääni kullakin yhdistyksellä sekä yksi (1) lisä-ääni jokaista sataa jäsentä kohti. Muilla jäsenyhdistyksillä on käytettävissään yksi (1) ääni kullakin.

Kuurojen Liitto

**

Lisätietoja tulossa lähempänä.


Suora verkkolähetys.

Verkko-osoite: https://www.kuurojenliitto.fi