Kurssit viittomakielen kurssit

Käytännön viittomakielen jatkokurssi

Helsingin Seudun Kesäyliopistossa käynnistyy helmikuussa käytännön viittomakielen jatkokurssi. Kurssi opetetaan etäopetuksena ja opettajana toimii Aino Laiho.

Aika

1.2.–15.3. ma ja to klo 18.00–19.30.

Tavoitteet ja sisältö

Kurssin käytyään opiskelija tuntee arkipäivän viittomia, joita tarvitaan lähipiirissä, työssä, harrastuksissa, asiakaspalvelussa ym. Kurssi painottuu kielen käyttämiseen, mutta kielioppia käsitellään myös, mm. kielen rakenteen peruspiirteitä, kuten peruslausetyyppejä.

Lähtötaso

Viittomakieltä jo jonkin verran opiskelleille (esim. Viittomakielen taidon perusteet, Viittomakieli ja visuaalisuus tai Suomalaisen viittomakielen alkeis- ja jatkokurssit).


Kuurojen Liitto ei vastaa muutoksista. Seuraathan järjestäjän omaa tiedotusta.