Webinaarit

Hiljaisen kansan äänet – remontoidut kehot: tutkimushankkeen avajaisseminaari

Uusi avaus kuurojen historian tutkimiseen

Vuoden 2022 alussa alkava kolmivuotinen Koneen Säätiön rahoittama hanke tutkii kuurojen historiaa tieteen ja taiteen menetelmin. Tutkimuksessa kerätään viittomakielistä muistitietoa kuurojen koulu- ja lapsuuskokemuksista eri vuosikymmeniltä. Luvassa on sekä uutta tutkimustietoa että moniaistista musiikkia viittomakielellä.

Hiljaisen kansan äänet – remontoidut kehot on Oulun yliopistossa ja Humanistisessa ammattikorkeakoulussa toteutettava kolmivuotinen tieteen ja taiteen yhdistävä tutkimushanke, joka keskittyy kuurojen lapsuuteen ja kokemuksiin valtion kuurojenkouluissa. Viittomakielinen muistitieto muodostaa hankkeen perustan ja keräämme sitä haastatteluissa eri puolilla Suomea tämän vuoden aikana. Sisäoppilaitoselämän lisäksi selvitämme kuuroille tehtyjen lääketieteellisten tutkimusten ja toimenpiteiden tiedon historiaa sekä koulujen musiikkikasvatusta. Tutkimuksissa ei tähän mennessä ole tarkasteltu, millaista musiikkikasvatusta kuurot ovat saaneet ja kuinka heidät on huomioitu musiikillisina toimijoina sekä kasvatuksellisissa että yhteiskunnallisissa konteksteissa.

Kuurojen ja kuulevien tutkijoiden ja muusikoiden yhteistyö

Työskentelemme tiiviisti koko tutkimushankkeen ajan kuurojen yhteisön kanssa. Hankkeen tutkijoista yksi on viittomakielinen ja syntymäkuuro. Kaksi muuta tutkija ovat suomea äidinkielenään puhuvia ja viittomakieltä taitamattomia kuulevia. Trioetnografiaan perustuvassa osatutkimuksessa pohdimme tasavertaisen akateemisen työskentelyn esteitä ja uusia yhteistyön avauksia. Hankkeen taiteellinen tuotos rakennetaan yhteistyössä viittomakieliselle musiikille tietä raivanneen VisualVoice -yhtyeen kanssa. Tutkimustulokset muovataan ja taltioidaan musiikiksi sekä kuuroille että kuuleville koettavaksi.

Tutkijoista Outi Ahonen vastaa muistitiedon keruusta ja koulumuistojen tutkimuksesta. Marjo Laitala toimii sekä hankkeen vetäjänä että tutkii kuurouden lääketieteellistä historiaa. Katja Sutela puolestaan tutkii kuurojen kokemuksista musiikin oppiaineessa sekä vastaa hankkeen tieteellisen ja taiteellisen osuuden yhteensovittamisesta.

Avajaisseminaarin kautta kohti aineistonkeruuta

Tutkimushankkeen avajaisseminaari järjestetään tiistaina 18.1.2022 klo 14.15.-15.45 Oulun yliopiston L2-salissa.

Seminaari on tarkoitettu kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Seminaari järjestetään etänä, suomeksi ja suomalaisen viittomakielen tulkkauksella.

Seminaarin osoite on https://oulu.zoom.us/j/61576053057.

Seminaari tallennetaan ja on nähtävissä hankkeen kotisivuilla, jotka avataan avajaisseminaarin jälkeen osoitteessa www.hiljaisenkansan.com.

Lisätietoja antavat

Marjo Laitala
+358 050 4733 193
marjo.laitala@oulu.fi

Outi Ahonen
+358 50 5672 441 (tekstiviestit, viitotut viestit ja videopuhelut)
outi.ahonen@humak.fi

Katja Sutela
+358 50 5922 055
katja.sutela@oulu.fi


Suora verkkolähetys.

Verkko-osoite: https://oulu.zoom.us/j/61576053057

Kuurojen Liitto ei vastaa muutoksista. Seuraathan järjestäjän omaa tiedotusta.

Lisätietoja tapahtumasta

Tapahtuman kieli / kielet:

Suomalainen viittomakieli, Suomi

Tapahtuman tulkkaus:

Suomalainen viittomakieli, Puhetulkkaus suomeksi