Längd: 01:32
Textning: Ingen textning
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Teckenspråksnämndens möte 18.11.2019