Längd: 01:23
Textning: Ingen textning
Språk: Finlandssvenskt teckenspråk

Två universitet ska sköta forskningen i finlandssvenskt teckenspråk

Från början av 2021 får både Jyväskylä universitet och Helsingfors universitet ansvar för att forska i finlandssvenskt teckenspråk. Forskningen finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.

Båda universiteten meddelar att de använder finansieringen till att anställa personer. Vid Jyväskylä universitet kommer forskningen att fokusera på korpusarbete. Målet är att i framtiden publicera en språkkorpus på finlandssvenskt teckenspråk, det vill säga en samling teckenspråkigt videomaterial som kodats med språkvetenskapliga anteckningar. Anteckningarna gör det möjligt att till exempel söka efter ett särskilt tecken, eller något annat i språket, och sedan jämföra hur olika språkanvändare använder det i olika situationer. Vid Helsingfors universitet finns ett intresse för att forska i det finlandssvenska teckenspråket som minoritetsspråk i samhället.

Forskning stöder ett hotat språk

Undervisnings- och kulturministeriets beslut om att ge pengar för forskningen grundar sig på Finlands regeringsprogram. I regeringsprogrammet står det att ”Stimulansprogrammet för det finlandssvenska teckenspråket fortsätter, bland annat ska den ansvariga instansen för forskningen om språket fastställas.”

Forskning ger ny information om finlandssvenskt teckenspråk och personer som använder språket. Med hjälp av mer kunskap blir det också lättare att till exempel undervisa i språket i framtiden. Att forskningen kommer igång är därför ett viktigt steg i att stärka det hotade finlandssvenska teckenspråket.