Information från THL

Längd: 03:20
Textning: Finska
Språk: Finskt teckenspråk

Information om coronaviruset uppdateras här

Här har vi samlat information på teckenspråk plus en samling länkar där det finns mera information om tjänster som riktar sig till teckenspråkiga.

Tillagt 29.5

Finlands Dövas Förbund har en direkt webbsändning onsdag 3.6 kl. 18. I sändningen berättar vi hur coronaviruset har påverkat dövförbundets verksamhet och teckenspråksgemenskapen.Vill du fråga något om förbundets verksamhet och få svar i direktsändningen? Skicka in din fråga på förhand till  kuurojenliitto@kuurojenliitto.fi eller fråga under direktsändningen med hjälp av frågeknappen.

Läs mer om direktsändningen här

Dövas video har publicerat ett nytt program, Coronaviruset och döva. Programmet behandlar hur den coronavirusepidemi som spred sig globalt åren 2019-2020 påverkade dövgemenskaperna i olika delar av världen och i Finland.

Dövas videos program visas på den egna kanalen i Teckenspråkiga biblioteket. För att titta på programmen måste du ha en betalningsförbindelse för kanalen från din hemkommun och ett lösenord att logga in med.

Coronaprogrammet på Dövas videos kanal

Tillagt 18.3

Regeringens åtgärder mot coronaviruset på finlandssvenskt teckenspråk

Yle: Om beredskapslagen på finskt teckenspråk.
På grund av coronaviruset är beredskapslagen aktuell i Finland.  Den här sändningen tar upp vad beredskapslagen innebär i praktiken. Mikaela Tillander leder programmet.

Alla andra program som Yle har gjort på teckenspråk finns här:
Yle: Om coronaviruset på teckenspråk

**

Tillagt 17.3

Video från regeringens information om undantagsförhållandena 17.3, med tolkning till finskt teckenspråk.
Informationen börjar vid 1:03:14

Information om regeringens linjer och åtgärder på svenska 

Passi-programmets hjälplinje betjänar fram till 30.4.20. Behöver du samtalshjälp i den här nya livssituationen eller i andra frågor? Du kan kontakta hjälplinjen med videosamtal eller videomeddelande, sms eller Whatsappmeddelande. Maria betjänar också på finlandssvenskt teckenspråk. Både Johanna och Maria kan ge kortfattade textsvar på svenska.

Johanna: 040 778 9799, Maria: 040 554 2812
Jourtider:
Måndag kl. 12 – 15 Maria
Tisdag kl. 12 – 15 Johanna
Onsdag kl. 12 – 15 Maria
Torsdag kl. 17 – 20 turvis
Fredag kl. 12 – 15 Johanna

**

Aktuell information finns på Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbplats:
Aktuellt om coronaviruset  COVID-19

Yles Nyheter på teckenspråk har producerat ett infopaket om coronaviruset på finskt teckenspråk:
Viittomakielinen tietopaketti koronaviruksesta

THL:s information om coronaviruset på finskt teckenspråk

Den pressinformation som Finlands regering hade 27.2 tolkades till finskt teckenspråk och en inspelning av pressinformationen kan du se här:
Hallituksen tiedotustilaisuus koronavirustilanteesta ja varautumisesta Suomessa

Det finns en rikstäckande telefonrådgivning som ger allmän information om coronaviruset. Telefonrådgivningen på nummer 0295 535 535 är öppen på vardagar kl. 8–21 och på veckosluten kl. 9–15. Den betjänar för närvarande på finska och i den mån det är möjligt även på svenska och engelska. Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom. För teckenspråkiga finns inte ännu någon chatt eller service på teckenspråk men på Social- och hälsovårdsministeriet säger man att man snabbt ska försöka få igång en textbaserad tjänst.

TILLAGT 12.3:
Man kan nu få information om coronaviruset per textmeddelande på nummer 050 902 0163.
Sms-rådgivningen är för personer som på grund av hörselnedsättning eller annan funktionsnedsättning inte kan tala i telefon.

TILLAGT 13.3:
Regeringens pressinformation 12.3, som tolkades till finskt teckenspråk, finns inspelad och kan ses här:

Regeringens pressinformation om coronasituationen

Tammerfors stad informerar också om coronaviruset på finskt teckenspråk:

Tampereen kaupungin viittomakielinen koronavirustiedote