Respons om texttelefontjänsten – besvara enkäten

Hörselförbundet, Finlands Dövas Förbund och Svenska hörselförbundet samlar in respons om texttelefontjänsten. Enkäten riktar sig till alla, alltså också till dem som inte längre använder texttelefontjänsten eller aldrig har använt den.

Responsen behövs för att få en bättre uppfattning om den nuvarande användningen av texttelefontjänsten och framtida behov. Enkäten är öppen till  17.6.2020.

Obs! Den här enkäten kompletterar Vakka-Suomen Puhelin Oy:s egen rundfråga om texttelefontjänsten.