Reetta Laiho

Regionarbetare

  • Tar emot telefonsamtal
  • Tar emot sms
  • Tar emot WhatsApp-meddelanden, videomeddelanden och videosamtal

Ansvarsområde: Servicehandledning

Region: Egentliga Finland

Regionkontor: Lounatuulet-yhteisötalo, Läntinen Pitkäkatu 30, 20100 Turku