Längd: 02:54
Textning: Svenska, Engelska, Finska
Språk: Internationella tecken

Nordiska träffen för döva seniorer 2023

Den nordiska seniorträffen hålls i Rovaniemi, Finlands nordligaste stad, 11–16.9.2023.

På programmet finns en ruska-utflykt i naturen, temaföredrag, kulturprogram och förstås ett besök på julgubbens verkstad i Pajakylä (Santa Claus Village).

Inkvartering på Scandic Rovaniemi City i centrum av Rovaniemi.

– – –

Nordic Deaf Senior Gathering 2023

The Nordic Deaf Senior Gathering will be held in Rovaniemi, the northernmost city in Finland from 11th to 16th September 2023.

The programme includes fun activities: a nature trip to see the colours of autumn trees (ruska in Finnish), presentations about various topics, art and culture activities and of course, a visit to the Santa Claus Village!

We will be staying at Scandic Rovaniemi City in Rovaniemi city centre.

Program | Programme


På programmet finns en ruska-utflykt i naturen, temaföredrag, kulturprogram och förstås ett besök på julgubbens verkstad i Pajakylä (Santa Claus Village).

The programme includes fun activities: a nature trip to see the colours of autumn trees, presentations about various topics, art & culture activities and of course, a visit to the Santa Claus Village!

Inkvartering | Accommodation


Inkvartering på Scandic Rovaniemi City i centrum av Rovaniemi.

We will be staying at Scandic Rovaniemi City in Rovaniemi city centre.

Anmälningar | Registration


Anmälningstiden till evenemanget är 1.5-19.6.2023. Anmälning via den elektroniska länken nedan.

Ifall du behöver hjälp med din anmälning, kontakta Asta Tikkanen (0505488165 / asta.tikkanen@kuurojenliitto.fi)

Evenemangets deltagarantal är sammanlagt 80 personer. Ifall evenemanget är fullt har du möjlighet att anmäla dig till reservplats. Anmälan till reservplats sker också via anmälningslänken.

Registration for the event is open from 1st May – 19th June 2023. You can register by clicking on the link below.

If you need help with your registration, contact Asta Tikkanen (+358 50 5488 165 / asta.tikkanen@kuurojenliitto.fi)

The event is limited to 80 people only. If the event is full, you can register on the waiting list. This is also done via the registration link.