Minnesdonation

En minnesdonation är ett vackert sätt att hedra minnet av någon som stått dig nära.

Genom att stöda Finlands Dövas Förbunds verksamhet hedrar du på ett vackert sätt minnet av någon som stått dig nära. Information om vart donationen för att hedra den avlidnas minne riktas kan t.ex. ingå i dödsannonsen.

En minnesinsamling kan startas av den bortgångnas vän, släkting eller på annat sätt närstående. Du läsa om mera om olika mål som donationerna kan riktas till på den här webbplatsen eller genom att fråga Finlands Dövas Förbunds medelanskaffning på tel. 09 5803 421 eller per e-post varainhankinta(at)kuurojenliitto.fi

Om du på förhand meddelar oss att du tänker starta en minnesinsamling kan vi sedan på en av Finlands Dövas Förbunds kondoleansadresser skicka uppgifter om totalsumman som donerats och namnen på alla som deltagit.