Mera på teckenspråk i Suomi.fi-tjänsten

Webbplatsen Suomi.fi:s sidor på teckenspråk, som publicerades hösten 2018, har fått mera innehåll. Nu finns 32 videor på teckenspråk.

På sidorna hittar man teckenspråkig information kring t.ex. familj och parförhållanden, pensioner, tjänster för äldre, rehabilitering, bouppteckning och testamente och vad man ska göra när en anhörig avlider, samt om hur man anför besvär över myndighetsbeslut.
Vid sidan av de teckenspråkiga videorna visas motsvarande innehåll i textform.

År 2019 kommer man på Suomi.fi att producera teckenspråkigt innehåll för sidorna Anvisningar och stöd samt information om grundande av företag. Videor som redan publicerats på sidorna för medborgare uppdateras vid behov.

Gå till det teckenspråkiga innehållet här eller via länken nedan.