Månadsdonation

Ett månadsbidrag är det lättaste och billigaste sättet att stöda vår verksamhet

Som månadsdonator ger du en regelbunden penninggåva, storleken på den bestämmer du själv, och garanterar på det sättet att vårt viktiga arbete kan fortsätta.

Månadsdonationerna är för alla parter ett väldigt bra sätt att hjälpa. Insamlingskostnaderna är låga eftersom bidragen är regelbundna utan att vi närmar oss med kampanjer av olika slag.

Betalningsalternativen för månadsdonationerna inkluderar

  • MobilePay återkommande debiteringar,
  • ditt betalkort (DEBIT-kortet drar direkt från ditt bankkonto, CREDIT-kortet från kreditdelen),
  • samt traditionell fakturering som kan ändras till e-faktura om så önskas.

Om du inte har tillgång till internetbank eller bank/kreditkort kan månadsbidrag också göras som direktbetalning (kräver att ett direktdebiteringsfullmakt undertecknas). I det här fallet kan du kontakta oss.

Också mindre penninggåvor har stor betydelse – många bäckar små bildar en brett flytande å

Som månadsdonator är du en av de oerhört viktiga personer som ser till att vi kan fortsätta med vårt arbete för döva och teckenspråket också i framtiden. Månadsdonatorerna får en gång per år en rapport om vår verksamhet och om hur de insamlade medlen används.

Ditt stöd behövs – du kan bli Finlands Dövas Förbunds månadsdonator redan i dag! 

JA, jag vill bli månadsdonator till Finlands Dövas Förbund!