Dövas Förbunds regionarbete har jourturer

Regionarbetarna betjänar via fjärranslutningar under sommaren. Ifall du behöver träffas personligen, ta kontakt via text- eller videomeddelande.

Ifall regionarbetaren i ditt område är på semester kan du kontakta en regionarbetare från en annan region eller föreningssamordnaren Iina Uhlenius, som förmedlar ditt ärende vidare till den jourhavande regionarbetaren.

Jourhavande regionarbetare under sommaren:

(ändringar är möjliga)

Vecka 25Auroila, Barber, Björn, Brander, Hiekkanen, Kallio, Kurth
Vecka 26Auroila, Barber, Kallio, Kurth, Nevalainen
Vecka 27Auroila, Barber, Laiho, Nevalainen
Vecka 28Auroila, Barber, Brander, Laiho, Mikkola, Nevalainen
Vecka 29Barber, Brander, Laiho, Mikkola
Vecka 30Barber, Brander, Mikkola, Nevalainen, Oksanen, Tikkanen
Vecka 31Brander, Nevalainen, Oksanen, Tikkanen
Vecka 32Björn, Kallio, Kurth, Oksanen, Tikkanen
Vecka 33Auroila, Barber, Björn, Hiekkanen, Kallio, Kurth, Mikkola, Oksanen, Tikkanen
Vecka 34Barber, Brander, Björn, Hiekkanen, Kallio, Kurth, Mikkola, Oksanen, Tikkanen

Direktören för regionarbetet Helena Torboli semestrar 22.6-25.7 och föreningssamordnare Iina Uhlenius 6-10.7.

Alla regionarbetare är tillbaka på jobb från början av vecka 35. Mervi Nevalainen semestrar på hösten 31.8.-12.9.

Regionarbetet önskar alla en riktigt trevlig sommar!